مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/وحدت/پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نمایش حدیث 136 : تعداد بازدید
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

ألجماعة رحمة و الفرقه عذاب؛


جماعت؛ وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.


نهج الفصاحه، حدیث1323