مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی الگوها/معصومین علیهم‌السلام/امام صادق‌ علیه‌السلام
آخرین مقالات - امام صادق‌ علیه‌السلام
قلب انسان وقتی نورانيت خاصی پيدا می‌کند که علاوه بر قرائت قرآن، آن آيات را به قلب خود بسپارد. امام صادق (ع) در تشويق‌های قرآنی خود، هم ديگران را به اين امر تشويق می‌کردند و هم از خدا در دعاهایشان می‌خواستند تا قرآن را در قلب خود جای دهد. ادامه مقاله ...
تمام فرقه های اسلامی اتفاق نظر دارند که امام صادق علیه السلام در بسياري از علوم، از کلام و اعتقادات گرفته تا فقه و تفسير و مسائل اخلاقی، پيشگام و پيشتاز بود؛ تا آنجا که چهار هزار نفر از خزائن علوم آن حضرت خوشه چينی کردند. ادامه مقاله ...
در این نوشتار، هفت حکایت کوتاه از حیات نورانی حضرت امام صادق علیه السلام می‌آید، تا درس‌های این داستان‌های اخلاقی را با گوش جان شنیده و به توصیه‌های آن جامه عمل بپوشیم. ادامه مقاله ...
در این نوشتار، 25 توصیه گران‌مایه از امام جعفر صادق علیه السلام می‌آید که عمل به این دستورات نورانی، ما را در رسیدن به موفقیت و خوشبختی یاری می‌نماید. ادامه مقاله ...
شناخت ما از امام صادق علیه‌ السلام (آن گونه که برای ما تشریح شده و با دیدی که تا کنون به آن حضرت تنها به عنوان یک معلم و بنیانگذار یک مکتب بزرگ فقهی نگریسته‌ایم)، یک اشتباه، کجروی، تک بُعدی نگری و حتی تحقیر ایشان است و تجدیدنظر در آن ضرورت دارد. ادامه مقاله ...
معلی بن خنیس از شاگردان و اصحاب بنام حضرت صادق(ع) است. از روایاتی که براساس آن امام به او فرمان رازداری می دهد، چنین استفاده می شود که او از اسرار تشکیلاتی شیعیان مطلع بوده و به اصطلاح جزو اصحاب سرّ بوده است. ادامه مقاله ...
امام صادق (ع)، عالم، فیلسوف و فقیهی است بس بزرگ. زاهد و عابدی است خستگی ناپذیر. مبارز و مجاهدی است نستوه که با تاکتیک های دقیق و مناسب، مبارزه با ستمگران را در همه شرایط ادامه می دهد. با همه زهد و کمالاتش در متن جامعه است، نه در حاشیه آن ادامه مقاله ...
برگزیده بیانات مقام معظم رهبری درباره حیات نورانی امام صادق علیه‌ السلام
نقشه‌ى امام صادق علیه‌السلام این بود، که بعد از رحلت امام باقر علیه‌السلام کارها را جمع و جور کند، یک قیام علنى به راه بیندازد و حکومت بنی‌امیه را -که هر روزى یک دولتى عوض می‌شد و حاکى از نهایت ضعف دستگاه بنی‌امیه بود- واژگون کند ادامه مقاله ...
از آثار اعتقادی ارزشمند شیعه، کتاب منهاج الکرامة فی معرفة الإمامة است که علامه حلی آن را به رشته تحریر درآورده‌اند. در این نوشتار، شرحی بر بخشی از این اثر فاخر نگاشته و در ضمن آن، به شبهه های مطرح شده از سوی ابن تیمیه-در کتاب منهاج السنة- نیز پاسخ داده‌ایم. ادامه مقاله ...
در استنادات امام صادق (علیه السلام) به کتاب، می‌توان معتبر شمردن ظاهر کتاب را به عنوان يک مبنا مطرح کرد، هر چند که اين مبنا راه را بر گفتگوهای امام در حيطه فهم قرآن نبسته است. ادامه مقاله ...
در این مقاله، در ابتدا با تعريف مفاهيم بنيادی همچون علم، رأی، فقه و تفقه از نگاه امام صادق (ع) و ذکر مبانی لازم برای توضيح فقه جعفري از جمله «محورت تشيع يا تکليف» و «منابع احکام» مقدمات اساسی بحث در رابطه با تلاش حضرت برای تدوين فقه بيان خواهد شد. ادامه مقاله ...
يکی از مباحث پردامنه در عصر امام صادق (علیه السلام) به عنوان فرعی بر آيه "... فی السماء اله و فی الارض اله..." (زخرف/ 84/43) و آيات هم مضمون مسئله حضور خداوند همزمان در آسمان و زمين بود که در احاديث حضرت مورد تأکيد قرار می‌گرفت. ادامه مقاله ...
در معرفی آموزه اعتقادی و فقهی امام صادق (عليه السلام) در اين مقاله، کوشش خواهد شد تا بر مسلمات و مشترکات تکيه شود، برخی بنيادهای فکری از خلال احاديث معتبر آن حضرت و با کمک بافت تاريخی عصر بازخواني شود. ادامه مقاله ...
امام صادق (ع) با گستردن بساط علمی و بيان فقه و معارف اسلامی و تفسير قرآن به شيوه‌ای غير از شيوه عالمان وابسته به حکومت خلفا، عملاً به معارضه با آن دستگاه برخاسته بود. ایشان بدين وسيله تمام تشکيلات مذهبی و فقاهت رسمی را تخطئه می‌کرد ادامه مقاله ...
دوران امام صادق (ع)، از حساس‌ترين دوره‌های مباحثات و مجادلاتی است که ميان ائمه (ع) و رقبای سياسی‌شان (بنی اميه و بنی عباس) جريان داشته، دانست و اشعار شعرای شيعی و همچنين شعرای عباسي را نمايشگري از نقطه نظر آن حضرت به حساب آورد. ادامه مقاله ...
امام صادق علیه السلام، در هنگام اشاعه و تبليغ اصل «امامت»، خود را در مرحله‌ای از مبارزه می‌ديده است که می‌بايست به طور مستقيم و صريح، حکام زمان را نفی کند و خويشتن را به عنوان صاحب حق واقعي ولايت و امامت به مردم معرفي نمايد؛ ادامه مقاله ...
در اين جا لازم است به يکی از تأسف انگيزترين چيزهايی که برای پژوهشگر زندگي امام صادق (ع) مطرح می‌شود، اشاره کنيم و آن اين است که شرح زندگی امام، به ويژه در ساليان آغاز امامتش که مصادف با اواخر حکومت بنی اميه بود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ادامه مقاله ...
رژيم بنی اميه در ساليان آخر زندگی امام باقر (ع) و نيز سال های آغاز امامت فرزندشان امام صادق (ع)، يکی از پرماجراترين فصول خود را می‌گذرانيد. که میتوان به قدرت نمايی‌های نظامی در مرزها از سويی، و شورش‌های پی در پی بوميان ناراضی اشاره کرد. ادامه مقاله ...
کارکرد هر چارچوب معرفتی اقتصادی، در پنج سوال اساسی خلاصه می‌شود که اولين آنها سوال از نحوه، و سازوکار تخصيص منابع است. به نحوي که موجب فساد، افساد و اتلاف نشود. امام صادق (ع) تخصيص نابهينه مال را يکی از موارد عدم استجابت دعا معرفی می‌کنند. ادامه مقاله ...
در يک نگاه اجمالی می‌توان به اصول: تلاش، سودجويی، حلال بودن در ابزار، روش و هدف، مصالح اجتماعی، کارآمدی و اثربخشی، زمان و مکان در ارزش‌گذاری و ساده زيستی به عنوان نمونه‌هايی از مبانی ارزش شناختی اقتصادی مورد نظر امام صادق (ع) اشاره داشت. ادامه مقاله ...
تبلیغات