مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی الگوها/معصومین علیهم‌السلام/امام رضا علیه‌السلام
آخرین مقالات - امام رضا علیه‌السلام
نرمش قهرمانانه، درسی از سیره معصومین (ع)
امام رضا علیه‌السلام در مانور هنرمندانه‌ی پذیرش ولایتعهدی، هدف کلانی را مد نظر قرار داده بودند و با استفاده از این نرمش در مقابل حکومت طاغوت، نهایتاً موفق به تحقق اهدافی کلان و پیش‌برد خط اصلی‌ای شدند که دیگر ائمه علیهم‌السلام هم دنبال آن بودند. ادامه مقاله ...
با تأكید بر آموزه‌های رضوی
ابعاد سبک زندگی دینی متناسب با ساحت‌های گوناگون انسان است. بدن مادی، یكی از ساحت‌های وجودی آدمی است. بنابراین، یكی از ابعاد سبک زندگی نیز «كیفیت تعامل با بدن» است. «بدن» نازل ترین مرتبه‌ی حقیقت انسان و مركبِ كمال روح در نشئه عالم دنیاست. ادامه مقاله ...
از آنجایی كه بر شیعیان و مریدان امام رضا (ع) تأسی به آن حضرت ضرورت دارد، لازمه‌ حركت در مسیر «سبک زندگی رضوی»، شناخت حقیقت «رضا» و بررسی علل و عوامل ایجاد آن و نیز بیان آثار و فواید برخورداری از این مقام متعالی در زندگی انسان است. ادامه مقاله ...
نقش ایمان به خدا و تأثیرهای فردی و اجتماعی آن در ایجاد آرامش روانی، یكی از اساسی‌ترین مسائل است. در آموزه‌های دینی و رضوی، ایمان به خدا باعث ایجاد بصیرت، امیدواری به آینده، آرامش خاطر و اطمینان به رسیدن به هدف نهایی و رفع نگرانی‌ها می‌گردد. ادامه مقاله ...
هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های خداباوری سبک زندگی معنوی در آموزه‌های رضوی است. تحقیق از نوع بنیادی و به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست. جامعه تحقیق، متنی و شامل روایت‌های امام رضا (ع) در مسند امام الرضا (ع) است. ادامه مقاله ...
درک نادرست از مفهوم امامت و نادیده گرفتن رسالت اصلی آن، یعنی هدایت بیانی و عملی امت، سوءبرداشت از مؤلّفه‌های مهم امامت از قبیل محبت و مودّت، معجزه و كرامت، شفاعت، زیارت و... از مهم‌ترین موانع تحقق سبک زندگی اسلامی به طور عام، و سبک زندگی ولایی و رضوی به طور خاص می‌باشد. ادامه مقاله ...
ابراهيم بن عباس، در توصيف خلق و خوی امام رضا عليه السلام می‌گويد: هرگز نديدم حضرت رضا عليه السلام با کلام خود کسی را برنجاند و هرگز نديدم سخن کسی را ناتمام قطع کند؛ به قدری که مقدور آن حضرت بود، هيچ محتاجی را رد نمی‌کرد. ادامه مقاله ...
امام رضا (ع) اگرچه خود يكی از اهل بيت (ع) است و روايات تفسيری ايشان يكي از منابع متقن براي تفسير قرآن كريم به شمار می‌آيد، لكن ايشان علاوه بر بيان مطالب تفسيری خويش برخی از روايات اجداد طاهرينش را در تفسير آيات قرآن بيان كرده است. ادامه مقاله ...
پژوهش‌های روش شناسی در روايات تفسيری امام رضا (ع) كاشف از اين مطلب است كه مهم ترين شاخص‌های روش تفسيری از منظر آن امام كه در اين نوشتار از آن به گونه شناسی روايات تفسيری تعبير می‌شود از اين قرار است: ادامه مقاله ...
يكی از نقش‌های مهم معصومان (ع)، ارائه مبانی و اصول راهبردی تفسير قرآن كريم است. واكاوی روايات رضوی، به جهت تبيين جايگاه امام رضا (ع) در علوم قرآنی و تفسير و تأثير آموزه های آن حضرت بر مباحث علوم قرآنی و تفسير از اهداف نگارش اين مقاله است. ادامه مقاله ...
این پژوهش در نظر دارد با واكاوی سیره علمی حضرت امام رضا علیه السلام، سبک آموزش آن حضرت را مورد بررسی قرار دهد؛ با ‌این هدف كه در ترسیم الگویی برگرفته از سیره رضوی، در راستای بومی سازی علوم انسانی، گامی در حد فهم خود برداشته باشد. ادامه مقاله ...
امام رضا علیه السلام درصدد برآمد تا با تبلیغ قرآنی به مسلمانان بفهماند كه قرآن، بهترین و مهم‌ترین منبع برای فهم دین اسلام است. این نوشتار به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی تدوین گشته و نگارنده كوشیده تا گوشه‌ای از سیره‌ی تبلیغ قرانی امام هشتم را تبیین كند. ادامه مقاله ...
بحران اقتصادی، فساد و بی‌بندوباری در سطح جامعه از جمله مهم‌ترین عوامل بیرونی طلاق‌اند. با استفاده از رهنمودهای امام رضا علیه السلام می‌توان گفت، قناعت، دوری از تكلف، تجمل‌گرایی و اسراف، سبب كاهش فشارهای اقتصادی می‌گردد. ادامه مقاله ...
تحلیل مقام معظم رهبری از سیاست‌ورزی امام رضا (ع)
تاریخ نتوانسته است ترسیم روشنی از دوران ده‌ساله زندگی امام هشتم در زمان هارون و بعد از او در دوران پنج‌ساله جنگ‌های داخلی میان خراسان و بغداد به ما ارائه كند، اما به تدبر می‌توان فهمید كه امام هشتم در این دوران همان مبارزه درازمدت اهل‌بیت را ادامه می‌داده است. ادامه مقاله ...
زندگی امام هشتم علیه السلام نقطه عطفی در تاریخ شیعه است به لحاظ عقل گرایی، مناظرات، بسط فرهنگ و اندیشه اسلامی و همین طور ارایه الگوی صحیح و رفتار اجتماعی مطلوب در برخورد با پیروان دیگر ادیان و مذاهب که باید بتوانیم از این اندیشه ها الگوبرداری کنیم. ادامه مقاله ...
تبلیغات