مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد اجتماعی/معاشرت اجتماعی
آخرین مقالات - معاشرت اجتماعی
یکی از نشانه‌های جامعه سالم، حفظ شخصیت افراد است. بنابراین اگر در جامعه‌ای شخصیت افراد در امان نماند و برخی به ناحق ترور شخصیت شوند و افرادی بی گناه متهم گردند و آبروی آنان خدشه دار شود، چنین جامعه‌ای ناسالم بوده و آلوده به نوعی فساد اجتماعی است. ادامه مقاله ...
بیش از نیمی از ارتباطات اجتماعی، با زبان صورت می گیرد. هنر گفتاری این است که فرد در موقعیت های خاص بتواند به آسانی با تمام افراد سخن بگوید. گاه اعتماد به نفس و اطمینان فرد از طریق زبان آشکار می شود و بر اطرافیان تأثیر می نهد. ادامه مقاله ...
در این مقاله به اختصار به مهم‌ترین روش‌های تخریبی از جمله: غیبت، تهمت، سخن چینی، سرزنش‌ گری و مسخره کردن پرداخته می‌شود که اسلام به شدت آنها را نکوهیده است. راه‌کارهای پیشنهادی برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی نیز بیان می‌شود. ادامه مقاله ...
جامعه‌ی امروز زيان‌های اجتماع مختلط را به چشم خود مي‌بيند. غالباً روابط نامشروع از سلام و احوال پرسی و يک سؤال درسی يا کاری شروع می‌شود و بعد به مسائل حاشيه‌ای و غيرضروری و سپس اعمال حرام منتهی می‌گردد. ادامه مقاله ...
معاشرت با مردم در جامعه، مسأله بسیار مهمی است و دین مبین اسلام به آن بسیار اهمیت داده است. تعداد زیادی از آیات قرآن و بخش معظمی از روایات ائمه علیهم السلام به این مسئله اختصاص یافته و روش‌های مناسب و پسندیده‌ای در معاشرت با مردم در آنها بیان شده است. ادامه مقاله ...
هنگامی که نظام اجتماعی سالم و منطبق با اصول آفرینش و تعالیم الهی باشد، روابط انسانی بر اساس معیارهای صحیح استوار و امکان رشد افراد فراهم می‌شود. با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام می‌توان نشانه‌های جامعه سالم را در پنج بخش برشمرد که به آنها می‌پردازیم. ادامه مقاله ...
افرادی که از سلامت روحی برخوردارند، همواره با اخلاق نیک خویش و برخورد محبت آمیز با دیگران روبرو می گردند. قرآن کریم، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را الگوی کامل خوش خلقی معرفی می‌کند تا دیگران در روابط اجتماعی از او پیروی نمایند. ادامه مقاله ...
برخی نظریه پردازان علوم اجتماعی، ویژگی زیست اجتماعی انسان را معلول نیازهای متنوع بشر دانسته‌اند؛ زیرا نیازهای او با توجه به استعدادهای نهفته در وجودش، با معاشرت، تبادل افکار و ایجاد روابط نیکو با همنوعان در جامعه سالم تأمین می‌شود. ادامه مقاله ...
اهمیت و ضرورت معاشرت نیکو و برقراری روابط اجتماعی و تقویت آن هنگامی روشن می گردد که بدانیم در چه عصری زندگی می کنیم. امروزه زندگی بسیاری از افراد با فن آوری های پیشرفته گره خورده است؛ آن گونه که سبب شده حصار خاصی به دور آنان کشیده شود. ادامه مقاله ...
نظام زیست اجتماعی اسلام از هر گونه سختگیری به دور است. در این نظام همه مسائل بر اساس واقع بینی و تحلیل درست طراحی گردیده است. در واقع منافع مادی افراد و مصالح معنوی جامعه به زیبایی در هم پیوند خورده، ولی آرمان‌گرای محض نیست که دست نیافتنی باشد. ادامه مقاله ...
امروزه پیرو یک دین بودن اغلب شکلی موروثی یافته که به عواملی مانند کشور، محل تولد، خانواده و یا پیشینه فرهنگی فرد بستگی دارد. بی شک در این صورت، اصول آن دین به تدریج فراموش می‌گردد و نمی‌تواند نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی مردم داشته باشد. ادامه مقاله ...
خانواده و دوستان می‌توانند در فشارهای روانی، خدمات و امکانات خوبی در اختیار افراد بگذارند. برای نمونه در اسلام، راهکارهای بسیاری برای حمایت اجتماعی از خانواده‌های داغدار در نظر گرفته شده؛ همچون اظهار همدردی، تسلی دادن، حضور در تشییع جنازه و ... ادامه مقاله ...
برای زندگی اجتماعی و رفتار افراد با یکدیگر باید اصولی در نظر گرفت تا زندگی اجتماعی در مسیر صحیح تداوم یابد. دین اسلام مهم ترین این اصول را در چهار بخش قرار داده که به آنها می‌پردازیم. ادامه مقاله ...
تبلیغات