مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد اجتماعی/سبک معماری اسلامی
آخرین مقالات - سبک معماری اسلامی
راهکارهایی برای بهبود اوضاع معماری معاصر
معماری عرصه‌ بروز روحیه‌ها، حالت‌ها، آرمان‌های انسان‌ها و نیز عرصه‌ تلاقی فرهنگ، دین، هنر و فن است و به بیانی ساده معماری تبلور فرهنگ و اندیشه‌ انسان و تجلی عینی ارزش‌های هر ملت است. روح هر ملت در ارزش‌های دینی که عمیق‌ترین بخش فرهنگ می‌باشد نمایان است. ادامه مقاله ...
الگوی معماری امروز از شکل بومی و اسلامی خود فاصله گرفته و همین، مشکلات پنهان و آشکاری پدید آورده، از جمله کم شدن نور طبیعی محل سکونت و تحمیل محدودیت‌های بسیار. در این نوشتار گفتاری از دکتر حسن بلخاری درباره شاخص‌های معماری خانه ایرانی را می‌خوانید. ادامه مقاله ...
طراحی معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟ این پرسش، از جمله سوال‌هایی است که مقام معظم رهبری به عنوان یکی از آسیب‌های سبک زندگی ایرانی مطرح کردند. بخشی از این منطقی بودن می‌تواند به پیاده‌ سازی سبک زندگی بومی اسلامی و ایرانی در جامعه ایران مربوط شود. ادامه مقاله ...
تبلیغات