مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک معماری اسلامی/معماری خانه اسلامی
آخرین مقالات - معماری خانه اسلامی
الگوی معماری امروز از شکل بومی و اسلامی خود فاصله گرفته و همین، مشکلات پنهان و آشکاری پدید آورده، از جمله کم شدن نور طبیعی محل سکونت و تحمیل محدودیت‌های بسیار. در این نوشتار گفتاری از دکتر حسن بلخاری درباره شاخص‌های معماری خانه ایرانی را می‌خوانید. ادامه مقاله ...
تبلیغات