مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک معماری اسلامی/معماری شهر اسلامی
آخرین مقالات - معماری شهر اسلامی
راهکارهایی برای بهبود اوضاع معماری معاصر
معماری عرصه‌ بروز روحیه‌ها، حالت‌ها، آرمان‌های انسان‌ها و نیز عرصه‌ تلاقی فرهنگ، دین، هنر و فن است و به بیانی ساده معماری تبلور فرهنگ و اندیشه‌ انسان و تجلی عینی ارزش‌های هر ملت است. روح هر ملت در ارزش‌های دینی که عمیق‌ترین بخش فرهنگ می‌باشد نمایان است. ادامه مقاله ...
طراحی معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟ این پرسش، از جمله سوال‌هایی است که مقام معظم رهبری به عنوان یکی از آسیب‌های سبک زندگی ایرانی مطرح کردند. بخشی از این منطقی بودن می‌تواند به پیاده‌ سازی سبک زندگی بومی اسلامی و ایرانی در جامعه ایران مربوط شود. ادامه مقاله ...
تبلیغات