مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد خانواده/اسلام و خانواده
آخرین مقالات - اسلام و خانواده
هر زنی در خانه شوهر به منظور زیباسازی چشم انداز چیزی را جابجا می‌کند خداوند به او نظر رحمت می‌اندازد، و هر که مورد نظر رحمت باشد از عذاب خدا در امان است. ادامه مقاله ...
اسلام با تغییر برخی از باورهای جاهلی درباره‌ی حقوق زنان در خانواده، نگرشی نو را در برخی از مسائل زنان به جامعه عرضه داد. اینک، برای روشن شدن میزان اصلاحات و تغییر و تحولات ایجاد شده، مباحث زنان در خانواده را بررسی می‌کنیم. ادامه مقاله ...
در جاهلیت گاه بر اثر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به دختران در مقایسه با پسران بهای کمتری داده می‌شد و حتی گاه دست به دخترکشی می‌زدند، لذا خداوند و پیامبر برای احیای جایگاه واقعی دختر به صور مختلف با باورهای جاهلی مبارزه می‌کردند. ادامه مقاله ...
معضل تغییر نقش‌ها در خانواده
متأسفانه، با فاصله گرفتن از مبانی و رویکردهای اعتقادی در جامعه، هدف از زندگی و به‌تبع آن هدف از تشکیل زندگی مشترک با تغییرات جدی روبه‌رو شده است. دیگر هدف از زندگی مشترک رسیدن به کمال دنیوی و اخروی نیست، بلکه زن و مرد در لحظه زندگی می‌کنند. ادامه مقاله ...
بررسی رابطه‌ بین زوجین در منابع اسلامی
در حوزه‌ی حقوق و تکالیف خانوادگی، به دلیل اهمیت و جایگاه خاص خانواده در دیدگاه اسلام، برای استیفا و انجام هر نوع حق و تکلیفی، دستورات اخلاقی وارد شده است. این رویکرد، نقطه‌ی قوت و امتیاز تعریف خانواده در دیدگاه اسلام نسبت به رویکردهای دیگر است. ادامه مقاله ...
تبلیغات