مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد خانواده/اقتصاد خانواده
آخرین مقالات - اقتصاد خانواده
بررسی عوامل تغییر در کسب معاش و پیامدهای آن
تغییر در الگوی کسب معاش، مسائلی همچون ضعف ارتباطی بین زن و شوهر، تغییرات در الگوی مصرف، جایگاه و نقش زن و مرد در خانواده و تغییر در هویت زنان را در پی داشته و این موارد دست‌به‌دست هم داده و طلاق را سهل‌الوصول ساخته است؛ ادامه مقاله ...
تبلیغات