مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد اجتماعی/عفاف و حجاب
آخرین مقالات - عفاف و حجاب
شناخت عوامل اجتماعی
تأثیرپذیری از محیط نامساعد، از عوامل تأثیرگذار بر رفتار اشخاص است. هر گاه بانویی به هر علت نتواند برای مدتی پوشش مورد اعتقاد خود را رعایت کند، پس از تغییر شرایط محیطی‌اش نیز، بازگرداندن وی به فرهنگ پوشیدگی بسیار سخت است. ادامه مقاله ...
شناخت عوامل و انگیزه‌های روانی
هر گاه اشتیاق وافر دختر و زن به طنازی و دلبری، هدایت و مهار نشود به تدریج روح خفته گناه، شخصی را به انجام امور ناروا علاقه‌مند می‌سازد و از موضوعی ساده مسأله‌ای دشوار پدید خواهد آورد که زمینه لغزش و انحراف ایشان را گسترش می دهد. ادامه مقاله ...
شناخت عوامل فرهنگی - اجتماعی
اندام زن چه کم پوشش باشد یا به قصد دلبری - به گونه‌ای تحریک آمیز - پوشانده شود، منبع نیرومند ایجاد جاذبه و تحریک امیال جنسی است. منشأ نیمه برهنگی و بی توجهی به پوشش، جز ناآگاهی، سستی و تزلزل اعتقادی است. ادامه مقاله ...
نظام ارتباطی عفاف
ارتباط عفیفانه، گونه‌ای از ارتباط انسانی است که در این ارتباط، به طور ایجابی به کرامت انسانی طرف ارتباط توجه می‌شود و به طور سلبی، پیامی که موجب تحریک شهوت جنسی شود، مگر در چارچوب شرع، وجود ندارد. حتی در ارتباط زناشویی هم ارتباط عفیفانه وجود دارد. ادامه مقاله ...
یک راهکار اساسی برای حل معضل فساد
وجود ملکه‌ی عفاف در فرد، سبب مصونیت وی از گناه می‌شود؛ به طوری که نه تنها از شرایط و موقعیت گناه پرهیز می‌کند، بلکه به ایجاد یک زمینه‌ی ارتباطی عفاف‌گونه هم اقدام می‌نماید. شخص عفیف به ارتباطات گسترده‌ی انسانی بر مبنای کرامت انسانی توجه دارد. ادامه مقاله ...
تبلیغات