مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /احکام خمس
آخرین پرسش و پاسخ - احکام خمس

آیا بر کارمندانى که گاهى مقدارى مال از مخارج سالانه آنها زیاد مى‏آید، با توجه به اینکه بدهى‏هاى نقدى و قسطى دارند، خمس واجب است؟

آیا خمس بر کسى که مالى در حساب سالانه‏اش باقى مانده، و در حالى سال خمسى‏اش رسیده که بدهکار است، با توجه به اینکه چند سال براى پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

آیا به مالى که شرکت‏هاى بیمه بر اساس قرارداد براى جبران خسارت به بیمه شده پرداخت مى‏کنند، خمس تعلّق مى‏گیرد؟

کتابهایى که دانشجو از مال پدر خود یا از وامى که دانشگاه به دانشجویان مى‏دهد، مى‏خرد و منبع درآمدى هم ندارد، آیا خمس دارد؟ در صورتى که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده، آیا پرداخت خمس...

آیا جایز است که انسان مالى را قبل از گذشت یک سال بر آن، به همسرش هدیه دهد، با آنکه مى‏داند وى آن مال را براى خرید خانه در آینده و یا مخارج ضرورى، ذخیره خواهد کرد؟

به دخترم یک واحد مسکونى به عنوان جهیزیه عروسیش داده‏ام، آیا این واحد مسکونى خمس دارد؟

زن و شوهرى براى اینکه خمس به اموال آنها تعلّق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسى‏شان، اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یکدیگر مى‏کنند، امیدواریم حکم خمس آنها را بیان فرمایید.

آیا مبالغى که بنیاد شهید به خانواده‏هاى شهدا مى‏پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق مى‏گیرد؟

اینجانب مبالغى به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکارى تا دوازده سال طول خواهد کشید، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمایى فرمایید که آیا این بدهى از درآمد سال استثناء...

آیا به خانه‏اى که قبلاً با مالى که خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلّق مى‏گیرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آیا خمس بر اساس قیمت فعلى محاسبه مى‏شود یا قیمت زمان ساخت آن؟

شخصى براى رفتن به حج استحبابى مبلغى را به حساب سازمان حج واریز کرده، ولى قبل از تشرف به زیارت خانه خدا، فوت نموده است، این مبلغ چه حکمى دارد؟ آیا مصرف کردن آن در نیابت از حج میت واجب...

من به شخصى مبلغى پول بدهکارم، اگر سر سال برسد وطلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقدارى از درآمد سالانه که با آن مى‏توانم قرض خود را ادا کنم، نزد من موجود باشد، آیا این بدهى از درآمد...

اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمى دارد و چگونه حلال مى‏شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟

باغ پدرى از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث، قیمت زیادى نداشت، ولى در حال حاضر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلى آن تفاوت زیادى کرده...

اداره بیمه مبلغى را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا به این مبلغ خمس تعلّق مى‏گیرد؟

آیا به پولى که از حقوق ماهیانه‏ام براى خرید لوازم ازدواج در آینده، پس‌انداز مى‏کنم، خمس تعلّق مى‏گیرد؟

در کتاب «تحریرالوسیله» آمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقى بین مهریه مدت‌دار و بدون مدت گذاشته نشده است، امیدواریم آن را توضیح فرمایید.

من در خلال پنج سال مبلغى را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینى به امید تأمین مسکن پرداخت کردم، ولى تاکنون تصمیمى براى واگذارى زمین گرفته نشده است، لذا تصمیم دارم، آن مبالغ را از بنیاد مسکن...

دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسى را به عنوان عیدى داده که مقدارى از آن تا سر سال باقى مانده است. با توجه به اینکه عیدى کارمندان خمس ندارد، ولى چون ما در برابر این اجناس مقدارى...

شخصى فوت نموده و هنگام حیات، خمسى را که بر ذمّه‏اش بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وى همه افراد خانواده او به استثناى یکى از دخترانش...

تبلیغات