مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /شطرنج و آلات قمار
آخرین پرسش و پاسخ - شطرنج و آلات قمار

شطرنج در موارد زیر چه حکمى دارد؟ 1 ـ ساخت و خرید و فروش آن؛ 2 ـ بازى شطرنج با شرطبندى و بدون آن؛ 3 ـ ایجاد مراکزى در محافل عمومى و غیر آن براى آموزش شطرنج و بازى با آن و تشویق مردم...

آیا از تأیید برگزارى مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضى معلوم مى‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

بازى با آلاتى مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهاى خارجى چه حکمى دارد؟ مصرف مال براى استفاده از این آلات بدون شرطبندى چه حکمى دارد؟

آیا شرطبندى با پول یا غیر آن در بازى با غیر آلات قمار جایز است؟

با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازى با شطرنج رواج دارد آیا بازى با آن و برگزارى دوره‏هاى آموزشى آن جایز است؟

آیا اگر افراد بدون شرطبندى و قصد قمار و بُرد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط براى سرگرمى و مشغول بودن، مبادرت به بازى با ورق کنند، آن افراد مرتکب حرام شده‏اند؟ حضور در مجالس بازى با ورق...

آیا استفاده از ورق‏هاى پاسور در صورتى که براى بازیهاى فکرى محض که بدون شرط بندى بوده و متضمّن مفاهیم علمى و دینى باشند، جایز است؟ بازى با ورق‏هایى که با چیدن آنها به نحو خاصى، بعضى...

بازى با وسایل سرگرمى از جمله پاسور چه حکمى دارد؟ و آیا بازى با آنها براى سرگرمى و بدون شرطبندى جایز است؟

بازى باگردو و تخم‏مرغ و چیزهاى دیگرى که شرعاً مالیّت دارند، چه حکمى دارد؟ آیا این بازیها براى کودکان جایز است؟

بازى با آلات قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمى دارد؟

بازى با «أنو» چه حکمى دارد؟

اگر بعضى از وسیله‏هاى بازى در شهرى از آلات قمار محسوب شوند ولى در شهر دیگرى از آلات قمار محسوب نشوند، آیا بازى با آنها جایز است؟

تبلیغات