مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /فیلم و عکس نامحرم
آخرین پرسش و پاسخ - فیلم و عکس نامحرم

نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمى دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمى دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتى...

آیا بوسیدن تصاویر امام(قدّس‏سرّه) و شهدا براى ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

هنگام جشن عروسى چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع‏آورى آنها بر من واجب است؟

آیا دیدن فیلمهاى شهوت‏انگیز براى فرد متأهل جایز است؟

مشاهده برنامه‏هاى تلویزیونى که از ماهواره دریافت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟ اگر ساکنان استانهاى مجاور دولتهاى خلیج فارس برنامه‏هاى تلویزیونى آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چیست؟

آیا دیدن یا شنیدن برنامه‏هاى طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟

آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهاى سینمایى و غیر آن، در صورتى که آنان را نشناسیم، جایز است؟

آیا جایز است زن در جشن‏هاى عروسى بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و بر فرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجلات و نشریات و نوارها براى تشخیص موارد مجاز آنها، با توجه اینکه نظارت، مستلزم مشاهده عینى و گوش‌دادن به آنهاست، چه حکمى دارد؟

آیا براى زنان، دیدن کشتى مردان جایز است؟

حضور در جشنهایى که موسیقى در آنها نواخته مى‏شود و افراد مبادرت به رقص مى‏کنند، براى فیلمبردارى چه حکمى دارد؟ فیلمبردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمى دارد؟ ظاهر کردن...

توزیع و عرضه فیلمهایى که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حکمى دارد؟ همچنین توزیع نوارهاى موسیقى که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمى دارد؟

اگر عروس درشب جشن عروسى روپوش روشن و نازکى برسرش بیندازد، آیا جایز است مرد اجنبى از او عکس بگیرد؟

گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمى دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبى آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟

با توجه به کیفیت فیلم‏ها (خارجى یا داخلى) و موسیقى که از تلویزیون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، دیدن و گوش‌دادن به آنها چه حکمى دارد؟

بعضى از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه مى‏کنند و براى کار خود توجیهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقدارى از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیرى از ارتکاب...

تهیه و فروش تصاویر منسوب به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امیرالمومنین و امام حسین(علیهماالسلام) براى نصب آنها در مراکز دولتى چه حکمى دارد؟

تلویزیونها یا کانالهاى پخش مستقیم ماهواره‏اى یک سلسله برنامه‏هاى اجتماعى را به نمایش مى‏گذارند که بیانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترویج افکار فاسدى از قبیل تشویق به اختلاط...

خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

آیا نگاه‌کردن به موى گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه‏اش پوششى ندارد، جایز است؟

تبلیغات