مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /مسائل پزشکى
آخرین پرسش و پاسخ - مسائل پزشکى

آیا جایز است زن باردارى که قصد دارد لوله‏هاى رحم خود را ببندد، از طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله‌هاى خود را هم ببندد؟

آیا از بین بردن نطفه منعقدشده‏اى که در رحم مستقر شده، قبل رسیدن به مرحله علقه که تقریباً چهل روز طول مى‏کشد، جایز است؟ و اصولاً در کدامیک از مراحل ذیل سقط جنین حرام است: 1 ـ نطفه استقرار...

انجام عمل جراحى براى زیبایى چه حکمى دارد؟

آیا سقط جنینى که نطفه‏اش با وطى به شبهه توسط فرد غیرمسلمان و یا با زنا منعقد شده، جایز است؟

بستن لوله‌هاى منى مرد براى جلوگیرى از افزایش جمعیت چه حکمى دارد؟

آیا جایز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پیشگیرى از باردارى استفاده نماید؟

آیا زن سالمى که حاملگى براى او ضررى ندارد، جایز است از طریق عزل یا دستگاه دیافراگم یا خوردن دارو و یا بستن لوله‌هاى رحم، از باردارى جلوگیرى کند، و آیا جایز است شوهرش او را وادار به...

شخصى ختنه نکرده ولى حشفه‏اش به‌طور کامل از غلاف بیرون است، آیا ختنه کردن بر او واجب است؟

آیا نگاه‌کردن به عکس مردان و زنان غیرمسلمان که در کتابهاى اختصاصى رشته درسى ما به‌صورت نیمه عریان وجود دارد جایز است؟

1 ـ آیا براى زنى که سالم است، جلوگیرى از باردارى به‌طور موقت از طریق بکارگیرى وسایل و موادى که از انعقاد نطفه جلوگیرى مى‏کنند، جایز است؟ 2 ـ استفاده از یکى از دستگاههاى جلوگیرى از...

زنى جنین هفت ماهه خود را که ناشى از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده‏است، آیا دیه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده مادر است یا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر...

مردى که داراى چهار فرزند است اقدام به بستن لوله‏هاى منى خود کرده است، آیا در صورت عدم رضایت زن، آن مرد گناهکار محسوب مى‏شود؟

سقط جنین فى‏نفسه چه حکمى دارد؟ و در صورتى که ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حکم آن چیست؟

الف ـ آیا لقاح آزمایشگاهى در صورتى که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعى باشد، جایز است؟ ب ـ بر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبى صورت بگیرد؟ و آیا فرزندى که از این طریق...

آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادى جایز است؟

پزشک بعد از معاینه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است که استمرار باردارى احتمال خطر جانى براى او دارد و در صورتى که حاملگى ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص‏الخلقه متولد خواهد شد و به همین...

آیا تلقیح نطفه مردى اجنبى به همسر مردى که بچه‏دار نمى‏شود، از طریق قراردادن نطفه در رحم او جایز است؟

پزشکان متخصص مى‏توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههاى جدید، نواقص جنین در دوران باردارى را تشخیص دهند و با توجه به مشکلاتى که افراد ناقص‏الخلقه بعد از تولد در دوران زندگى با آن...

بعضى از زوج‏ها، مبتلا به بیمارى‏هاى خونى بوده و داراى ژن معیوب مى‏باشند و در نتیجه ناقل بیمارى به فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتلا به بیمارى‏هاى شدید باشند، بسیار...

آیا در قرنیّه‏اى که از بدن میّت جدا شده و به بدن انسان دیگرى پیوند زده مى‏شود و در حالى که این کار غالباً بدون اجازه اولیاء میّت انجام مى‏شود، دیه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار دیه...

تبلیغات