مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /رهن‏
آخرین پرسش و پاسخ - رهن‏

آیا جایز است کسى که خانه‏اى را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگرى رهن بدهد یا آنکه در صحّت‏ رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور...

آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنى را تا مدّتى از شخصى قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و براى مدّت مشخصى اجاره کند؟

آیا راهن مى‏تواند مالى را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

شخصى قطعه زمین خود را نزد فرد دیگرى در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او...

خانه‏اى را به شخصى در برابر طلبى که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادى در این زمینه نوشتیم ولى خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در...

پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادى سکّه طلا را به شخصى در برابر بدهى که به او داشت به وى رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولى او را از این...

شخصى زمین خود را نزد فرد دیگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنى را از او قرض بگیرد، ولى مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو...

تبلیغات