مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /وصیت‏
آخرین پرسش و پاسخ - وصیت‏

برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش براى مهاجرین جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگى یافت نمى‏شود، تکلیف چیست؟

مردى کمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصىّ دراین حالت چه وظیفه‌اى دارد؟

بعضى از شهدا وصیّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براى حمایت از جبهه‏هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع این وصیت‏ها منتفى شده، این وصایا چه حکمى پیدا مى‏کنند؟

آیا وصیت کردن واجب است به‌طورى که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟

فردى که مالک مقدارى زمین زراعتى است، وصیّت کرده که آن را براى تعمیر مسجد مصرف کنند، ولى ورثه او آن را فروخته‏اند، آیا وصیّت متوفّى‏ نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

شخصى در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکى از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که براى اداى حقوق شرعى که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنى که بر عهده اوست...

شخصى وصیّت کرده که یک قطعه از زمین هایش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاى خیر مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آنکه وقف محسوب مى‏شود؟

موصى در وصیّت‌نامه‌اش ذکرکرده است که فلانى وصى اول و زید وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصى اوست؟

پدرم ثلث زمین خود را براى ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟

آیا جایز است شخصى وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکى قرار گیرد تا براى تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به این جهت که موجب مثله شدن...

آیا اگر ورثه در زمان حیات موصى، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن کافى است؟ و بر فرض کفایت، آیا جایز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول کنند؟

اگر شخصى وصیّت کند که مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالى را براى این کار وقف نماید وبراى وصى یا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسى...

آیا جایز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معیّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصىّ در این مورد چه تکلیفى دارد؟

اگر فردى وصیّت نماید که بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگرى هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجراى آن واجب است؟

یکى از شهداى عزیز در مورد قضاى نماز و روزه‌هایش وصیّت کرده است، ولى ترکه‏اى ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او مى‏شود، ورثه او در...

آیا وجود موصى‏له در هنگام وصیّت در صحّت‏ و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟

موصى در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصیّت‏هایش، فردى را هم به عنوان ناظر تعیین کرده، ولى تصریح به اختیارات او نکرده است یعنى مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصى فقط...

فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فردمسئول اجراى وصیّت او شده‏ام، ولى درحال حاضر به علت وضعیت خاصى که دارم،...

شخصى در بیمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت‌نامه دیگرى نوشته...

مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طلاهاى او را شب‏هاى جمعه در کارهاى خیر مصرف کنم و من تاکنون این کار را براى او انجام داده‏ام، ولى در صورت مسافرت به کشورهاى خارجى که ساکنین آنها به...

تبلیغات