مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /غصب‏
آخرین پرسش و پاسخ - غصب‏

آیا جایز است در زمینى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایى سایر شعائر دینى در این قبیل مساجد جایز است؟

شخصى قطعه زمینى را به نام فرزند صغیرش خریدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش مى‏باشد» و بعد از آنکه آن کودک...

قطعه زمینى را که تعدادى از خریداران آن را خریده و فروخته‏اند، خریدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به‌طور رسمى...

زمینى در یک سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغیرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا مى‏کند که آن زمین...

شخصى قطعه زمینى را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعاى مالکیت میلیونها متر از زمین‌هاى عمومى و دهها...

زمینى نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و برپایى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند،...

تبلیغات