مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /حجر و نشانه‌‏هاى بلوغ‏
آخرین پرسش و پاسخ - حجر و نشانه‌‏هاى بلوغ‏

براى تشخیص اینکه فردى به سن بلوغ رسیده یا نه، چگونه مى‏توان بر اساس سال قمرى، تاریخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟

آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است یا قمرى؟

آیا پسرى که قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حکم به بلوغ او مى‏شود؟

اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو علامت دیگر بلوغ (غیر از سن تکلیف) زودتر ظاهر شده‏اند، حکم چیست؟

در بعضى از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: «کودکى که خوب را از بد تشخیص مى‏دهد» منظور از خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنى است؟

پدرى یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستى او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف کند؟

آیا جماع از نشانه‏هاى بلوغ محسوب مى‏شود و با انجام آن، تکالیف شرعى واجب مى‏گردند؟ و اگر فردى از آن آگاهى نداشته باشد و چندین سال بگذرد، آیا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟ و آیا اگر اعمال...

آیا دیدن خونى که داراى صفات حیض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏سالگى، علامت بلوغ اوست؟

اگر فردى که به علتى توسط مراجع قضایى از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقدارى از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده‏اش هم اموال...

تعدادى از دانش‏آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیده‏اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاینات پزشکى قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش...

تبلیغات