مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /قوانین و مقررات دولتى
آخرین پرسش و پاسخ - قوانین و مقررات دولتى

اگر قیمت کالاهاى موجود در مغازه به‌طور طبیعى یا ناگهانى افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونى جایز است؟

آیا قبول توصیه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏هاى دولتى جایز است؟

آیا عدم رعایت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى‏کند و یا با آنان معامله انجام مى‏دهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟

آیا جایز است کارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزادارى برپا کنند؟

در نزدیکى اداره ما مسجدى وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمى کار براى شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟

آیا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خلیج فارس جایز است؟

باتوجه به اینکه ساعات رسمى کار ممکن است حتّى تا ساعت 5/2 طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمى دارد؟

ما در یک مؤسسه نظامى کار مى‏کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهاى شخصى انجام مى‏دهند که وقت زیادى مى‏گیرد، آیا براى...

بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت مالیات و عوارضى که دولت مستحق دریافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقایق مى‏کنند، آیا این کار...

آیا برپایى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران...

از طرف نهادهاى مربوطه ماشین‏هایى در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامى قرار مى‏گیرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها براى کارهاى شخصى و غیرادارى استفاده...

آیا فروش آرد یارانه‏اى که از طرف دولت به نانوائیها داده مى‏شود، جایز است؟

اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین‌هاى آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمى دارد؟

در بعضى از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده مى‏شود که معلّم یا مدیرى که کارمند یکى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقیم خود در ساعات رسمى کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر مى‏کند...

اگر کارمندى هر ماه در حدود سى یا چهل ساعت در اداره اضافه‌کارى نماید، آیا جایز است مسئول اداره براى تشویق کارمندان ساعات اضافه کارى آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه براى آنان صد...

اگر کارگرى در غیاب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایاى...

اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهاى دیگر را دراختیار یکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زیاد...

شخصى یک شئ عتیقه‏اى را به فردى در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ‏ملک شرعى آنان محسوب مى‏شود؟ و با توجه به اینکه...

اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانینى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خوددارى کنند؟

انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟

تبلیغات