مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/کلیات قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - کلیات قرآن

اقسام تفسير به رأي را توضيح دهيد

آيا تفسير متون ديني بدون معرفت بُرُون‌ديني ممكن است يا نه؟ و يا حتماً تفسير متن ديني محتاج به معرفت خارج از دين است، ليكن معرفت خارج حتماً بايد مُدَلّل و مُنَقّح باشد.

آيا مي‌توان گفت دين تنها متون نقلي (قرآن و سنت) است؟

آيا تفسير همه معارف قرآن طبق قواعد ادب عربي و امور وابسته به ادبيات ممكن است يا امور ديگري نيز لازم است؟

چرا افراد مختلف با داشتن يك پيش فرض معين به سراغ قرآن مي‌روند ولي جواب‌هاي متفاوت برداشت مي‌كنند؟

نقش شبهات نو ظهور در فهم معارف ديني و قرآنی چيست؟

قطع رواني و منطقي در تفسير متون مقدس چه نقشي دارند؟

رواياتي كه در تبيين برخي از آيات نقل شده آيا مفهوم آيه در معناي روايت منحصر مي‌شود يا اين كه مصداق معرفي مي‌كند؟

آيا با يقين تجربي مي‌توان آيات قرآن را تفسير كرد؟

تفسير به رأي چيست؟

چرا برخي از قدما از شواهد عقلي و ادله علمي در تفسير قرآن اجتناب مي‌كردند؟

آيا تفسير ثابت متون مقدس ممكن است؟

جايگاه و نقش آراء مفسران در تفسير قرآن چيست؟

حجيّت و نقش شأن نزول در تفسير قرآن چگونه است؟

اينكه قرآن مى گويد : «الا بذكر اللّه تطمئن القلوب». ياد خدا آرامبخش دلهاست چگونه دل با ياد خدا آرام مى گيرد؟

تفاوت شأن نزول، فضاي نزول و جوّ نزول قرآن چيست؟

مراتب وجودی قرآن را بیان کنید و بگویید که جایگاه الفاظ در وحی الاهی کجاست؟ آیا قرآن در مرحله ای عاری از لفظ بوده است؟

اولین نسخه قران که ام نام دارد الان کجاست و چگونه گرد آوری شده است؟

برترين سوره قرآن كدام است؟

چگونه با قرآن انس گيرم؟

تبلیغات