مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/ تجوید قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - تجوید قرآن

به چه وقف‌هايي "غفراني‌" مي‌گويند؟ نام ببريد.

منظور از علامت‌هاي بالاي عبارت‌هاي قرآن چيست‌؟ (لا، ط، ج‌، م و...) توضيح دهيد.

لطفا به دو سوال ذیل پاسخ دهید. الف‌) لطفاً تمام صورت‌هاي ادغام را بنويسيد. ب‌) قواعد تجويدي در چه كتابي آمده است‌؟

صورت‌هاي مختلف مد را بيان كنيد؟

برخي مي‌گويند: تجويد يك طرح استعماري است و تنها براي مشغول كردن مسلمانان به ظاهر قرآن به وجود آمده است‌. آيا اين سخن صحيح است‌؟

حرف همزه چند بار در قرآن كريم تكرار شده است‌؟

در مورد "سكت" در قرآن توضيح دهيد؟

كدام يك از رسم الخطهاي قرآني‌، براي قرائت صحيح است‌؟

چرا در همه قرآن‌ها، علامت "لا" كه در پايان آيات‌، نشانه عدم وقف است‌، به يك شكل اعمال نشده و در پايان برخي از آيات اين علامت نيامده است‌؟

آيا تجويد و رعايت قواعد قرآني قبل از حفظ نياز است يا نه‌؟

چرا علامت هايي مانند ج - ع و ... در قرآن آمده؟ چه كسي اين علامت ها را گذاشته است؟

چرا در سوره توحيد در (لم يلد و لم يولد) با اين كه ساكن به حروف يرملون رسيده قاعده ادغام صورت نمي گيرد عدم رعايت تجويد در نماز چه حكمي دارد؟

آيا كلماتي مثل "اَحصاه‌ُ، عنه‌ُ، مَنْهَجَه‌ُ، بَلِّغه‌ُ، سميته‌ُ التوبه‌" اشباع يعني "ه‌ُ" تبديل به هُو مي‌شود يا خير؟

لطفاً در رابطه با ادا كردن حروف شمسي و قمري توضيح داده و مثال بزنيد.

زماني كه قرآن كريم‌، نقطه گذاري نشده بود، چگونه قرائت مي‌شد؟

چرا حروف مقطّعه در سوره شعراء، هنگام قرائت‌، ادغام شده است‌؟

كدام كلمه در قرآن با حركت لوزي مشخص شده است‌؟

كلمه "كفواً أحد" چگونه خوانده مي‌شود؛ نظر علماي اهل تشيع و تسنن در اين مورد چيست‌؟

سخت‌ترين آيه و سوره از جهت قرائت و تجويد كدام است‌؟

وقتي تنوين به واو برسد و يا تنوين به بأ برسد آيا ادغام و قلب صورت مي‌گيرد؟

تبلیغات