مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/تدوین قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - تدوین قرآن

چرا در نام گذاري اجزاء قرآن بين قرآن خط عثمان طه با قرآن چاپ عربستان و پاكستان فرق است؟

دلائلي كه ثابت كند حضرت علي ـ عليه السلام ـ قرآن را جمع آوري كرده است را بنويسيد.

چرا خط قرآني خطاطهاي ايراني تبليغ نمي شود و همه جا قرآنهاي خط عثمان طه که خواندن آن براي بچه ها دشوار است تبليغ مي شود چرا الف هايي كه علامت فاعل است و يا علامت جمع مكسر، علامت متكلم...

چرا حضرت علی (علیه السلام) قرآنی را که در زمان خلافت ابوبکر جمع آوری کرده بودند و خلیفه‌ نپذیرفت را در زمان خلافت خودشان ارايه ننمودند؟

واژة «عمّ» در آغاز سورة نبا در اصل «عن من» بوده نون در ميم ادغام و به «عمّن» تبديل شده است چرا همة‌ قرآن را به سبك گفتاري نمي نويسند تا نياز ي به قاعده ها نباشد؟

مگر قرار است مردم همه معصوم باشند و هيچ خطائي نكنند تا بتوانند به سعادت آخرت برسند؟ مگر رسيدن به سعادت آخرت، مستلزم اين است كه بشر همه حقايق قرآن و اسرار و رموز و بواطن كتاب آسماني...

مخلوقات خداوند، بجز انسان مانند حيوانات و نباتات و جمادات چگونه خالق خود را تسبيح مي‏گويند؟ بخصوص جمادات؟

سوره‎هاي قرآن به چه ترتيبي در كتاب قرآن چيده شده‎اند؟ و اگر ترتيبي ندارند چرا؟

آيا مصحف علي ـ عليه السّلام ـ كه اكنون به اعتقاد شيعه در دست مهدي (امام دوازدهم آنها ) مي‎باشد؛ با قرآن موجود از جهت محتوا و مقدار آيات و سور فرق دارد؟

تبلیغات