مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/ زبان قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - زبان قرآن

در سوره توبه آيه 62 آمده است «و الله و رسوله احق ان يرضوه» ضمير مفرد در (يرضوه) به مثني عودت دارد در حالي كه بايد «ان يرضوهما» مي‎گفت؟

در سورة مباركة توبه آية 69 آمده: «وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا» در حاليكه بايد اسم موصول را كه به ضمير جمع برمي‌گردد جمع مي‌آورد و «خُصْتُمْ كالذين خاضوا» مي گفت؟

قرآن كه شاخصه اخلاق است، چرا در متن آن كلماتي مانند «لعنت» و خطاباتي تند مانند «بميريد»! و «دور شويد»! براي گروهي از انسان ها آمده است؟

چرا قرآن به زبان عربي و آن هم در عربستان نازل شده و به زبان هاي مختلف در جاهاي مختلف در ممالك مختلف به زبان هاي چيني، انگليسي، و آمريكا و به افراد مختلف نازل نشده است؟

آيا در قرآن مجاز آمده است؟ چرا؟

چرا در قرآن به جاي ضمير نا، از نحن استفاده نشده است مانند: فاخذناهم بالباساء؟

آيا پيغمبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ تفسير حروف مقطعه را نفرموده‌اند؟ و در اين زمينه آيا صحابه سؤال نكرده‌اند؟

در كتاب‌هاي مستشرقين خوانده‌ام كه معنا و مفهوم تفسير حروف مقطعه در زمان پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ معلوم و مشخص بوده و حافظان قرآن كريم معاني و مفاهيم آن را مي‌دانستند، ولي...

به چه علت حروف مقطعه سوره‎هاي قرآن در اوّل سوره قرار دارند، چرا در وسط سوره قرار نگرفتند؟

احكامي كه در قرآن نيامده، چگونه از آن استنباط مي‌شود؟

رابطة ظاهر و باطن را در قرآن توضيح دهيد؟

چرا اسما و صفات خدا در قرآن كريم به صورت مذكر آمده است - و چرا خطاب قرآن، اكثرا به مردان است؟

چرا در سوره‏ى حمد، ضماير جمع )نعبد، نستعين،...( به كار برده شده است؟

چرا در قرآن كريم، كلمه‏ى »سماوات« اغلب به صورت جمع، اما كلمه‏ى أرض به صورت مفرد ذكر شده است؟ هفت آسمان از نظر قرآن كريم، آيا مربوط به همين آسمان دنيوى و يا ناظر به عوالم فوق طبيعى است؟...

چرا در بسيارى از آياتى كه از سمع و بصر و قلب سخن گفته شده، كلمه‏ى سمع، مفرد و بصر و قلب به صورت جمع آمده است؟

مضامين گفتگوي حضرت حق با شيطان در ابتداي خلقت در موارد متعددي از قرآن آمده، با اين كه مسلماً خلقت بيش از يك بار نبوده و سؤال و جواب‌ها هم يقيناً همان يك بار بوده، چگونه مضامين اين گفتگو...

تبلیغات