مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/اوصاف قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - اوصاف قرآن

با توجّه به اين‌كه اعجاز قرآن براي غير عربها مبهم است، چطور قرآن مي تواند براي آن‌ها حجّت باشد؟

قرآن کريم مرتبط با مسائل زمان نزول است و براي آينده و قرن هاي مختلف و مدرن برنامه اي ندارد؟

قرآن کريم، درباره نکات اخلاقي، انساني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي صحبت کرده است، پس چرا در مورد خورشيد و ماه گرفتگي که باعث ترس مردم هم مي شد سخني به ميان نياورده است؟

قرآن داراي چه فضايلي است؟

قرآن فقط بر سرزمين عرب ها نازل شده، ولي کتاب مقدس با سه زبان مختلف، براي همه قاره ها و دوره هاي زمانه با انواع فرهنگ ها نوشته شده است؟

اين که خداوند فرمود: «لا اقسم بهذا البلد»[1] با آيه‌ي‌«و هذا البلد الامين»[2] سازگار نيست؟ «لااقسم بهذا البلد» يعني‌‌ «قسم به اين شهر مقدس (مكه).»

درباره ي مسئله حدوث قرآن توضيح دهيد.

درباره ي مسئله حدوث قرآن توضيح دهيد.

قرآن چه اوصافي را براي خود برشمرده است و چرا بدين اوصاف خود را توصيف و تعريف نموده است؟

قرآن کريم يکي از حالات دعا را، اضطرار، پريشاني و ترس ذکر کرده، و از سوي ديگر آمده: «الا بذکرالله تطمئن القلوب» چگونه انسان با ترس و پريشاني دعا کند، در حالي که ياد خدا مايه آرامش است؟

از نظر عقلي ممکن نيست که کتابي نوشته شود و از اول تا آخر آن اختلافي نداشته باشد، در حالي که قرآن مي فرمايد: اگر از جانب غير خدا باشد در آن اختلاف فراوان مي يافتيد؟

آيا آية «ثلة من الاولين و قليل من الاخرين» با آية «ثلة من الاولين و ثلة من الاخرين، تناقض دارد؟

طبق حديث شريف ثقلين، قرآن به تنهايي نمي‌تواند حجت كامل الهي باشد، آيا درست است؟

آيا حجيت قرآن ذاتي است و از مصونيت ذاتي برخوردار است؟

منظور از جغرافياي قرآن چيست؟

چرا در بسم الله الرحمن الرحيم، از لفظ رحمن و رحيم استفاده شده، و از صفات ديگر استفاده نكرده است؟

داستان خلق قرآن چه بوده و از زمان كدام خليفه و در كدام مقطع تاريخي بوجود آمده و رواج يافته است؟ لطفاً توضيح دهيد.

دلايل حقانيت قرآن چيست؟

با توجّه به اين‌كه اعجاز قرآن براي غير عربها مبهم است، چطور قرآن مي تواند براي آن‌ها حجّت باشد؟

تبلیغات