مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/صیانت قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - صیانت قرآن

آيا شيعه براي رفع تناقض بين آياتي كه در شأن صحابه نازل شده با رواياتي كه در نكوهش آنها در كتب شيعه آمده، قائل به تحريف قرآن شده است؟

آيا عدم تصريح به نام ائمه و فضائل آنان در قرآن مي‌تواند انگيزه‌اي براي شيعه باشد تا قرآن را تحريف شده بداند؟

آيا علماي شيعه بر تحريف قرآن تصريح دارند؟

آيا با عدالت خداوند سازگار است که به خاطر خطاي حضرت آدم، تمام نسل او با محروميت از بهشت دچار اين همه مشکلات شوند؟

آيا اختلاف در قرائات، موجب تحريف قرآن نمي‌شود؟

اهل سنت بر صحت و سلامت قرآن كريم از زياده و نقصان اتفاق دارند، ولي شيعيان در صحت قرآن شك دارند؟

در كتاب آيات شيطاني ادعا شده آيه‌اي از سوره‌ي نجم حذف گرديده به چه دليل نظر وي نادرست است؟

كتابي به نام الفرقان الحق چاپ شده و در آن آياتي از قرآن حذف شده چگونه اين عمل با آيه 19 از سوره حجر سازگار است؟

از ابن سيرين نقل شده كه ابي ابن كعب فاتحه الكتاب و سوره‌هاي معوذتين و نيز آيه اللهم انا نستعينك و اللهم اياك نعبد را به قرآن اضافه کرده، ولي ابن مسعود اين‌ها را در مصحف خود نياورده...

چطور مي توان حقانيت و صحت تمام مطالب قرآن را ثابت كرد؟

از كجا بدانيم كه قرآن تحريف نشده است؟

علت اختلاف نظر در مورد تعداد حروف و آيات قرآن چيست‌؟ آيا با عدم تحريف قرآن منافات ندارد؟

چه شواهد تاريخى بر مصونيت قرآن وجود دارد ؟

زمينه طرح مساله ( مصونيت قرآن از تحريف ) را بيان كنيد ؟

چگونه ممكن است قرآن در اعصار قبل كه امكانات چاپ و نشر وجود نداشت بدون تغييرو تحريف مانده باشد ؟

از كجا بدانيم تاكنون كساني به معارضه با قرآن برنخاستند و مانند آن را نياوردند؟ شايد برخاسته‏اند و آياتي همچون آيات قرآن آورده‏اند ولي در لابلاي تاريخ گذشتگان مدفون شده و يا مسلمانان...

شنيده مي شود كه درقرآن كريم در بعضي قسمت ها پيوستگي وجود ندارد آيا اين امر صحت دارد؟

آیا قرآن فعلي كامل است؟

معني اهانت به قرآن چيست و آيا قائل شدن به تحريف قرآن، اهانت است؟ چرا بعضي از علماي شيعه قائل به تحريفند؟

صحت قرآن كريم از نظر دلايل عقلي چه بوده است؟

تبلیغات