مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/ناسخ و منسوخ
آخرین پرسش و پاسخ - ناسخ و منسوخ

فرق نسخ با تخصيص و بدا چيست؟ عدّه‌اي منكر نسخ مي‌باشند و براي خود ادله‌اي دارند آيا ادلة آنها تمام هست يا خير؟

آيا موردي وجود دارد كه احكام آن در قرآن آمده باشد، ولي در سنت پيامبر و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مطرود شده باشد؟

نسخ بر چند نوع است و كدام يك در مورد قرآن صحيح است؟ آيات منسوخ در قرآن چند تا مي‌باشد؟

معنا، شرايط و اقسام سخ و نسخ در قرآن چيست؟

در كدام آيات نسخ واقع شده است؟

چگونه ممكن است حكمي از احكام الهي نسخ شود (علت نسخ)؟

فرق نسخ با تخصيص و بدا چيست؟ عدّه‌اي منكر نسخ مي‌باشند و براي خود ادله‌اي دارند آيا ادلة آنها تمام هست يا خير؟

چگونه ممكن است حكمي از احكام الهي نسخ شود (علت نسخ)؟

آيا آيات منسوخ همچنان جزء‌ قرآن است؟ بهتر نيست هنگام قرائت قرآن آيات منسوخ قرائت نشود و به جاي آن آيات ديگر قرآن قرائت شود؟ و آيا وجود آيات منسوخ سبب اشتباه مكلفين نمي‌شود؟

در ابتدا خدا بر طبق آية 12 و 13 سورة 58 به مسلمين دستور داده است قبل از اينكه با محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ به راز سخن بگوييد، بايد صدقه بدهيد اما بعد از مدتي به علت عدم توانايي...

معنا، شرايط و اقسام سخ و نسخ در قرآن چيست؟

نظر حضرت آيت الله خويي(ره) را درباره تعداد آيات ناسخ و منسوخ مرقوم فرماييد.

ناسخ و منسوخ را با مثال شرح دهيد.

تبلیغات