مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/محکم و متشابه
آخرین پرسش و پاسخ - محکم و متشابه

با توجه به آیه 7 سوره‌ی آل عمران، چرا خداوند متعال همه‌ی آیات را از محکمات قرار نداد و چرا آیات متشابه فرستاد تا زمینه برای فتنه‌انگیزی برخی فراهم شود؟

آيا در قرآن آيات متشابه وجود دارد؟

در خصوص آيات محكم و متشابه كه خداوند فرموده: «تأويل آن به عهدة خداوند است...» توضيح دهيد؟

دليل وجود آيات متشابه در قرآن چيست؟

منظور از محكم و مفصّل بودن قرآن چيست‌؟

مقصود از تأويل در مورد متشابه در قرآن چيست؟

در آيـه شـريـفـه 7 از سـوره آل عمران تصريح شده است كه برخى از آيات قرآن محكم اند وبرخى متشابه , اما در آيه 2 از سوره هود آمده است كه كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير و نـيـز...

با توجه به اين كه با ارجاع متشابهات به محكمات معناي متشابه روشن مي شود، آيا هر آيه اي سر راست بر معنا دلالت نمي كند؟

آيا در زمان پيامبر مردم منظور همه آيات را متوجه مي شدند و احيانا در فهم آنها از پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) كمك مي گرفتند يا اينكه بعضي از آنها را نمي فهميدند و فقط تسليم...

ملاك تشخيص آيات محكمات از متشابهات چيست‌؟ معناي آيه ميزان است يا درك آدمي از مفهوم آيه‌؟

آياتي كه اصل و مرجع ديگر آيات و يا متشابه آيات اصلي هستند كدامند؟ توضيح دهيد.

منظور از آيات محكم و متشابه چيست ؟

تبلیغات