مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/منطق فهم قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - منطق فهم قرآن

روشهاي تفسير را نام ببريد؟

خداوند متعال وظيفة تعليم و تبيين قرآن كريم را به عهده چه كساني قرار داده است؟

آيا پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ تمام قرآن را تفسير نمودند؟

نام كليه‌ي كتاب‌هاي تفاسير شيعه و اهل سنت را با ذكر نام نويسنده به صورت كامل مرقوم فرماييد.

در تعاليم اسلامي و فرهنگ شيعه آمده است كه قرآن سخن خداوند است و خطاب به انسان، شيوة زندگي را به ما نشان داده است، پس چرا طوري بيان نشده است كه تمام اقشار جامعه منظور آن را بفهمند؟

تفسير به رأي چيست؟ و چه ويژگي‌هائي دارد؟

گفته مي شود كه تنها معصومين ـ عليهم السلام ـ هستند كه قرآن را تفسير مي كنند از طرفي همه وظيفه دارند احاديث اهل بيت را با قرآن تطبيق دهيم اگر چنين است معيار اصلي تطبيق چيست؟

تفسير قرآن چه فوايدي دارد؟

اجتهاد در مقابل نص در منظر شيعه مطرود است، پس چگونه آيات شريف قرآن و آحاديث شريف پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ را تأويل نموده و با فهم خود مسائلي را كه در مذهبشان به آن معتقد هستند...

آيا قرآن و احاديث نياز به تفسير دارند يا هركس به اندازة درك خود بايد از ترجمة آن مطالبي را درك نمايد؟

بهترين روش استفاده از مفاهيم قرآن در زندگي چيست؟

انسان ضعيف و نيازمند كه از ابتداي خلقت بي دانش بوده چگونه مي‌تواند با علم محدود و مادي خود مفسّر واقعي قرآن باشد؟

بعضي از آيات قرآن، بعضي عمل را به طور مطلق امر يا نهي نكرده و براي آن استثنائاتي قايل شد، چطور مي شود از اين آيات نتيجه كلي گرفت تا موجب تناقض در ذهن نشود؟ مثل آية تجسس و غيبت.

آيا مي‌توان تأويل را ضابطه مند كرد؟

آيا در تفسير قرآن كريم، دانستن شأن نزول نيز لازم است؟

تدبر و تفكر در آيات چگونه است و يعني چه؟ در صورتي كه بعضي ها به طور كلي، معلوماتي نسبت به آيات ندارند تا در آن تدبّر و انديشه نمايند؟

تفسير مأثور را توضيح دهيد، آيا مي‎توان به آن اعتماد نمود؟

چرا برخي مفسران ظاهر آيات را رد مي‌كنند به عنوان مثال نام پدر حضرت ابراهيم، که در آية ذكر شده در حالي كه مي‌گويند اين نام عموي ايشان است؟

صحت و سقم نظرات نصر حامد ابوزيد در مورد روش تفسير قرآن چگونه است؟

فردي كه مي‌خواهد براي اولين بار در زمينة تفسير قرآن شروع به مطالعه نمايد از چه نقطه‌اي آغاز كند و چه كتاب‌ها و روش‌هايي را پيشنهاد مي‌كنيد؟

تبلیغات