مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/باطن و تأويل قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - باطن و تأويل قرآن

در برخى از كتاب هاى تفسيرى ديده مى شود كه هفتاد بطن هم به قرآن نسبت داده اند كه هفت بطنش در روايت ديده شده است. آيا چنين چيزى داريم؟

فرق بين تفسير و تأويل چيست؟ بين اين دو چه رابطه اى برقرار است؟

آيا تأويل قرآن از سنخ معانى است يا مصاديق؟

تأويل و باطن قرآن كريم را چه كسانى مى توانند استخراج كنند و اگر غير پيامبراکرم(صلى الله عليه وآله) آن را بيان كند، معيار صحت آن چيست؟

رواياتى كه در تبيين مراد خداوند از آيات قرآن كريم رسيده است، به چند دسته قابل تقسيم است؟

ظاهراً علامه طباطبايى(رحمت الله علیه) در ضمن بحث هاى روايى تفسير الميزان، به انواع مختلف از روايات تفسيرى اشاره مى كنند و همه ى روايات را از يك سنخ نمى دانند، اگر ممكن است در اين باره...

آيا تأويل و باطن قرآن يكى است؟

آيا براى غير غير پيامبراکرم(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) ممكن نيست كه با تهذيب نفس، بخشى از تأويل و باطن قرآن را به دست آورد؟

آيا اگر كسى كه شكى در صداقت او نداريم، معنايى را به عنوان تأويل قرآن ادعا كرد، نبايد سخن او را بپذيريم؟

در برخى روايات، امام(عليه السلام) مصداقى را براى آيه بيان فرموده و بعد فرموده اند: اين از باب باطن است؛ مثلا در مورد آيه ى (فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ)[1]...

منظور از تأويل قرآن در آيه ى 7 سوره ى آل عمران چيست؟ آيا معنا و مصداق آيات است يا چيز ديگرى؟

در متون پذيرفته شده ى شيعه و سنى آمده است كه «قرآن افزون بر معناى ظاهرى، بطون گوناگونى دارد» آيا افرادى غير از معصومين(عليهم السلام)نيز مى توانند به معناى باطنى قرآن دست يابند و اگر...

دلايل روايى دال بر باطن داشتن قرآن، كه خيلى بيش تر از دلايل قرآنى بوده و مورد استناد هم هستند، چند دسته اند و از نظر سند چگونه اند؟

در روايات علاوه برظاهر و باطن قرآن کریم، مفاهيم ديگرى چون «حد» و «مطلع» هم مطرح شده است. اين اصطلاحات به چه معناست و چه ارتباطى با ظاهر و باطن دارند؟

به نظر شما تأويل در قرآن كريم چند بار و در چه معنايى به كار رفته است؟

تبلیغات