مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/مثال‌های قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - مثال‌های قرآن

تمثيلات قرآن را توضيح دهيد؟

آيا مثال آوردن قرآن كريم از حيوانات و مخصوصاً استفاده از كلماتي مانند حمار نوعي بي‌ادبي نيست؟

آيا خداوند به موجوداتي كوچك تر از پشه نيز مثال زده است؟

خداوند در جواب منافقاني كه از مثل زدن به موجودات بي جان يا ضعيف در قرآن ايراد مي‏گرفتند چه فرموده است؟

مثَل يعني چه و چرا خداوند در قرآن مثَلهاي زيادي آورده است؟

در آيه «وَمَنْْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَاَ نَّما خَرّ مِنَ الَّسّماءِ...» چه تشبيهاتي وجود دارد؟

حيوانات باركش فراوانند، امّا چرا خداوند در قرآن عالمان بي عمل و يهوديان لجوج را به دراز گوش تشبيه كرده است؟

در آيه شريفه 41 سوره عنكبوت، بت پرستان و مشركان به چه چيز تشبيه شده‏اند؟

خداوند در آيه 17 سوره بقره منافقان را به چه چيز تشبيه كرده است؟

در آ يات 45 و46 سوره كهف، زندگي دنيا به چه چيز تشبيه شده است؟

قرآن درباره تازه مسلمانان سست ايمان چه مثالي آورده است؟

قرآن درباره مشرک و مؤمن چه مثالي آورده است؟

از ديدگاه قرآن، هدف از مثالهاي قرآني چيست؟

قرآن كريم‌، كساني را كه بر تكّه سنگي كه لايه نازكي از خاك روي آن نشسته و در انتظار محصول مي‌باشد به چه كسي تشبيه كرده است‌؟

در قرآن براي مجسم ساختن منظره مبارزه حق و باطل چه مثالي زده شده است؟

چرا مثالهاي قرآن بسيار متنوع است؟

چرا خداوند كفار عصر پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رابه چهارپايان تشبيه كرد ه است؟

تبلیغات