مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/انسان شناسی قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - انسان شناسی قرآن

شبهه: انسان با اين بدن مادّي نمي تواند با عالم مجردات ارتباط برقرار كند.

از حديث قدسي که مي گويد: يا ابن آدم خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلي، همه چيز براي انسان آفريده شده است و انسان براي خدا را چگونه تفسير مي کنيد؟

در قرآن آمده كه انسان اول خاك بوده بعد به شكل گياه و بعد مراحلي را پيموده و انسان شده است؟ لطفا در اين باره توضيح دهيد؟

هدف از خلقت انسان از ديدگاه قرآن و عقل چه مي‌باشد؟

آيا ارواح همه قبل از تولد در اين دنيا در عالم ذر خلق شده اند ؟ رواياتي كه تصريح دارد ارواح پيامبر و ائمه معصومين (ع) قبل از خلقت در دنيا آفريده شده اند چگونه توجيه مي‌شوند؟

در قرآن كريم مي خوانيم كه «تنها خداست كه حمل زنان حامله را مي داند» در حالي كه امروزه، علم مي تواند نوع جنسيت حمل را تشخيص دهد، و انتخاب نوع جنس حمل نيز به صورت اختياري است. اين آگاهي...

آيا در قرآن و حديث سفارش بر ازدياد نسل آمده است؟

آيا در قرآن بيان شده است كه زن نمي‌تواند قاضي يا مرجع تقليد شود؟

در سورة مؤمنون و نور چه آياتي در مورد زنان نازل شده است؟

جايگاه انسان را در قرآن و روايات بيان كنيد؟

چرا قرآن از زن و مرد يكسان سخن به ميان نمي‌آورد و تمام سخن خدا، حتي در مسايل مربوط به زنان با مردان است؟

آيه «ما انسان ها را به بسياري از موجودات، برتري داديم»[1] را توضيح دهيد؟

با توجّه به آية 29 حجر اين‌كه خداوند از روح خود در وجود آدم ـ عليه السلام ـ دميده است، چگونه انسان در روز قيامت عذاب مي‌شود، در حالي كه داراي روح الهي است؟

روح اصحاب كهف در طول 309 سال به خواب رفتنشان، كجا بود؟

چرا در قرآن، واژه ي يتوفي که به معناي استيفاي کامل است، علاوه بر معناي مرگ، درباره ي خواب هم که روح دوباره عودت مي کند، استعمال مي گردد؟

خداوند در قرآن مسأله مسخ قوم حضرت موسي و عيسي ـ عليهما السلام ـ را چگونه مطرح کرده است؟

چرا خداوند که در قرآن کریم انسان را اشرف مخلوقات نامیده، در سوره‌ی غافر فرموده که خلقت زمین‌ و آسمان‌ها بزرگ‌تر از انسان است؟!

احاديثي در مورد خلقت حضرت آدم (ع) و تطبيق آن با علم روز كه مي‌گويند: «فسيل‌هاي از انسان‌هاي چند ميليون سال پيش را كشف كرده‌اند»؛ را بيان كنيد؟

پيدايش انسان در قرآن به چه ترتيبي است؟

آيا قرآن کريم به تفاوت هاي فردي انسان ها مانند تفاوت در صفات، توانايي ها و هوش افراد نيز پرداخته است؟

تبلیغات