مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/پیامبر شناسی قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - پیامبر شناسی قرآن

ماجراي داوري حضرت داود بين دو برادري كه يكي 99 و ديگري يك گوسفند داشت چگونه است؟

سيره رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را از ديدگاه قرآن كريم چيست؟

چگونه است كه حضرت يعقوب از كنار چاهي كه يوسف در آن بود گذشت و متوجه آن نشد اما وقتي براي زيارت يوسف به مصر نزديك شد گفت: من بوي يوسف را استشمام مي كنم؟

چگونه مي‌توان فلسفه نبوت و آمدن انبياء را درك نمود و در جامعة فعلي نيز کاربرد آن را فهميد؟

آيا حضرت خضر پيامبر بود؟

چرا برخي «صحّت قصة يوسف را در قرآن از محالات مي دانند؟

آيا يوسف و زليخا، نمادي از «عشق» هستند يا حماسه‏اي از «عفاف»؟!

آيا اسلام حضرت ابراهيم كه درباره آن در قرآن آمده است: «حنيفاً مسلماً» همين اسلامي بوده كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ آورده‌اند و آيا اسلام حقيقي از اوّل تا زمان حضرت رسول...

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: نزديك‌ترين مردم به ابراهيم ـ عليه السّلام ـ آناني هستند كه از او پيروي مي‌كنند، (آل عمران/68) آيا مسلماناني كه نماز نمي‌خوانند، ولي ترك معصيت هم دارند به انبياء...

در تفسير روح البيان روايتي از حضرت نوح ـ عليه السّلام ـ نقل شده است كه مي‌فرمايد: حضرت خضر ـ عليه السّلام ـ فرزند حضرت آدم بوده است، آيا اين مطلب صحيح ا ست؟

قرآن كريم در آيه از سوره اسراء در بيان معراج مي فرمايد: پيامبر در مسجد الاقصي با انبيا نماز خواند پس چگونه است كه اين مسجد 55 سال قبل از معراج خراب شده بود و صد سال پس از پيامبر اكرم...

در آيه‌ي 53 سوره‌ي مباركه‌ي احزاب، چرا خداوند اجازه‌ي ازدواج با زنان پيامبر را پس از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نمي دهد؟

خدا در قرآن زنان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ را مادران مؤمنين معرفي كرده،‌آيا دختران پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز مادر معنوي مؤمنان و مسلمانان به حساب مي‌آيند؟

پرنده اي كه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ از گل درست كرده، بعضي گويند: كه خفّاش بوده؟ آيا درست است يا خير؟

آيا اسلام حضرت ابراهيم كه درباره آن در قرآن آمده است: «حنيفاً مسلماً» همين اسلامي بوده كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ آورده‌اند و آيا اسلام حقيقي از اوّل تا زمان حضرت رسول...

آيا حضرت خضر پيامبر بوده است و چرا حضرت موسي -عليه السلام- كه پيامبر اوالوالعزم بود، بايد راهنمايش غير اولوالعزم باشد؟

چرا در سورة سجده علاقه پيامبر حضرت به موسي و كتاب آسماني تورات را نشان داده مي شود؟

چرا زماني كه خدا به حضرت موسي ـ عليه السلام ـ دستور دادند كه عصا را بيندازد و ايشان اين كار را انجام داد، بعد از آنكه عصا اژدها شد موسي با اينكه مي‌دانستند اين يك معجزه است، ترسيدند...

چرا خداوند پبامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ را در آياتي مانند آية 43 سورة توبه مورد عتاب و عفو قرار داده است؟

از منظر قرآن چرا حضرت ابراهيم ـ عليه‌السّلام ـ مأمور به ذبح فرزندش شد؟

تبلیغات