مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/معاد شناسی قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - معاد شناسی قرآن

در مورد قسمت آخر سورة «ممتحنه» آية 13 (چنان كه كافران از اهل قبور نااميدند) توضيح دهيد؟

ديدگاه قرآن را درباره برزخ و خصوصيات آن تشريح فرمائيد؟

تفسير ابواب در آية 44 سورة حجر (لها سبعة ابواب) و آية 73 سورة زمر (فتحت ابوابها) چيست؟ چرا تعداد ابواب بهشت در قرآن نيامده است؟

به نظر مي رسد، حوادثي که در سوره واقعه آمده، بايستي قبل از وقوع قيامت باشد، چرا که بعد از مردن، عقل و فهم انسان ها کامل مي شود و نيازي به نشانه هاي الهي براي پي بردن به حق، نيست؟

در آية 11 سورة غافر مي خوانيم: « قالوا ربنا امتنا اثنتين و احييتنا اثنتين ...» مي‌گويند: پروردگارا ما را دوبار ميراندي و دوبار زنده كردي و ...» چگونه است كه انسان دوبار مي‌ميرد و دوبار...

حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ كه از خداوند زنده كردن مردگان را خواست آيا واقعاً اطمينان قلبي نداشت، اگر اين گونه است پس هيچ ايرادي بر بشر امروز كه پيامبران را نديده و در معرض انواع سؤالات...

منظور قرآن از اين كه مي فرمايد: «شهيدان زنده اند» چيست؟ چه كساني شهيد ناميده مي شوند؟

در قرآن ده نفر به جنت مژده داده شده اين ده نفر چه كساني هستند؟

در جهان بينی قرآن کريم، پيوند ياد معاد با ياد مبدأ چگونه است؟

در آيه شريفه «يوم تُبلي السرائر و يوم هم بارزون» قيامت را چگونه توصيف می كند؟

آیا اهل قبور با توجه به آیات ذیل می شنوند؟ سوره فاتر آیه 22 و سوره روم آیه 52 و سوره نمل آیه 80.

تبلیغات