مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/داستان‌های قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - داستان‌های قرآن

چرا قابیل ، هابیل را کشت؟

در سایت‌ها گفته‌اند: در سوره‌ی «الفیل» به حمله‌ی سپاه ابرهه اشاره کرده است. آخر در آن بیابان‌های حجاز فیل کجا بود؟ پاسخ‌شان چیست؟

چرا در قرآن داستان بنى‏اسرائيل بسيار تكرار شده است؟

بـرخـى از داسـتـان هاى تاريخى قرآن با آنچه در كتب تاريخى يا كتاب هاى آسمانى مانندتورات و انجيل آمده است تفاوت دارد . اين تفاوت چگونه قابل تبيين است ؟

داستان زليخا در قرآن مجيد با عصر اينترنت و ماهواره چگونه تطبيق مي‌شود و چه پيامي دارد؟

آيا بيان قصّه‌ها در قرآن براي تنوع است؟

چرا خداوند تبارک و تعالي سرگذشت بني اسرائيل و قوم يهود را بسيار بازگو كرده است؟ آيا تاريخ اين قوم دوباره و در آينده تكرار خواهد شد؟

اصحاب «رس» چه كساني بودند و عاقبتشان چه شده است؟

چرا بعضي از موضوعات و قصص قرآن مانند قصه‌هاي مربوط به حضرت موسي ـ عليه السلام ـ تكرار شده است؟

چه آياتي در قرآن مربوط به علم تاريخ مي‌باشد؟

داستان سامري كه در قرآن مجيد آمده است، با جامعه عصر فضا و ماهواره چگونه تطبيق مي‌كند؟

چرا قرآن كريم تعداد افراد اصحاب كهف را به طور صريح نام نبرده و تعداد آن ها را با ترديد بيان كرده است؟

قرآن شريف مي‌گويد: هامان وزير فرعون بوده (قصص، آيه 6 و 8) در حالي كه هامان در بابل بود و هزار سال بعد از فرعون ظهور كرده است؟

ذوالقرنين كيست ؟

سرگذشت حضرت يعقوب و يوسف(عليهما السلام) را به طور کامل توضيح دهيد؟

قوم لوط چه كسانى بودند؟

قوم هود چه كسانى بوده اند؟

اصحاب حجر چه كسانى بودند؟

قوم لوط چگونه به لواط مبتلا شدند؟

يأجوج و مأجوج چه كسانى بودند؟

تبلیغات