مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/قرآن و مسایل فردی
آخرین پرسش و پاسخ - قرآن و مسایل فردی

شبهه: قرآن كريم، درباره محدوديت آزادي‎هاي فردي و سياسي سخن گفته است.

اهميت احترام به پدر و مادر را از نظر آيات و روايات بيان فرمائيد؟

ملاك ازدواج در قرآن را بيان كنيد؟

از نظر قرآن كريم آيا عفاف بدون حجاب براي اخلاق كافي است؟

از ديدگاه قرآن آثار احترام به پدر و مادر و همچنين آثار بي‌حرمتي نسبت به آنها چيست؟

شيوه برخورد با اشخاص جاهل را در قرآن بيان كنيد؟

آيا آيات و روايات منصوص و معتبر در حرمت غنا و موسيقي وجود دارد؟

چه راه کارهايي براي کنترل شهوت و هواي نفس وجود دارد؟

با توجه به منع از نگاه هوس آلود به نامحرم؛ چگونه امکان دارد از تداعي شدن تصوير نامحرم پس از ديدن اوليه جلوگيري كرد و از شيطانِ رجيم در امان ماند؟

در كدام سوره و آيه در مورد تقليد اشاره شده است؟

آيا درست است كه آيه‌اي در قرآن مجيد در مورد حجاب (اسلامي) به صورت چادر بيان نشده است؟ چرا؟

آيا در قرآن آيه اي براي دوست وجود دارد، اگر هست در كدام سوره است؟

تفسير آيه اي كه مي فرمايد: غذاي اهل كتاب براي مؤمنان حلال است چيست؟ لطفاً توضيح دهيد؟

آيا پيرامون استحباب و فضيلت تكفل يتيم آيه و حديثي از كلام معصومين وجود دارد؟

آيا آيه‌اي در قرآن درباره وصيت كردن وجود دارد؟

ما قائل به اين هستيم كه قرآن كتاب راهنما و برنامه زندگي است. هر مسلماني كه قرآن را مي خواند تا چه حد او را هدايت مي كند؟

شبهه: قرآن، اعمال را فقط براي پاداش قرار داده است و از تقرب حرفي به ميان نياورده است!

نظر قرآن درباره ی غریزه جنسی و لذت طلبی چیست؟

تبلیغات