مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/سایر معارف قرآن
آخرین پرسش و پاسخ - سایر معارف قرآن

شبهه: شيعه معتقد به بداء درباره خداست اما از نظر قرآن، مسئله بداء مردود است.

تكامل تاريخ از نظر قرآن چگونه است ؟

ابليس از نظر قرآن چگونه موجودى است ؟

نظر قرآن در بارۀ آموزش چیست؟ آیا آموزش باید مبتنی بر نیازهای فراگیران باشد؟ و یا نیازهای آموزشی قبلاً تعیین شده است؟ به عبارت دیگر چقدر باید فراگیر و نیازهای او را مورد توجه آموزش ها...

شبهه: آيات و روايات منصوص و معتبر در حرمت غنا و موسيقي وجود ندارد.

آيا در قرآن كريم از سرزمين فلسطين اسمي برده شده است؟ چرا و در چه زمينه‌اي؟

متبرك كردن خود به اماكن متبركه، در كدام سورة قرآن آمده است؟

خصوصيّات مسجد اسلامي را بيان كنيد؟

در موقع تحويل سال چه آيه اي از قرآن خوانده مي شود و در كدام سوره است؟

ابليس از نظر قرآن چگونه موجودى است ؟

با توجّه به معناي «سبت» كه به معناي تعطيلي و قطع نمودن است، چنان كه در آية 9، نباء آمده، چرا مسلمانان به جاي روز شنبه كه «يوم السبت» است روز جمعه را روز تعطيلي خود قرار داده‌اند؟

نام چه اشخاصي در قرآن ذكر شده است؟

در قرآن كريم به چه مكان‌هايي اشاره شده است؟

خرافات را از ديدگاه قرآن توضيح دهيد.

ضرورت و فضيلت نماز جمعه و نماز عيدين را از ديدگاه آيات و روايات بيان كنيد؟

قرآن، كدام تمدن را پيشرفته مي‎داند؟

اسطوره در قرآن به چه معنا است؟

تساهل و تسامح در منظر قرآن چگونه است؟

چگونگي تشخيص حق از باطل را در ديدگاه قرآن بيان كنيد؟

چرا اسم ائمه (علیهم السلام) در قرآن نیامده است؟

تبلیغات