مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/مفاهیم قرآنی
آخرین پرسش و پاسخ - مفاهیم قرآنی

تدبّر در قرآن چه اهمیتی دارد؟ و به واسطه تدبر، قرآن به چه زبانی با مردم سخن می‌گوید؟

معنای این‌که عبادت دارای 70 جزء است، و به ‌دست آوردن روزی حلال دارای فضیلت بیشتری است، چیست؟

ارتباط تشکیل حکومت حضرت رسول الله (ص) با فطرت خدا جوی انسان ها چیست؟

فلسفه انفاق به فقیران چیست؟

آیه ای از قرآن که نهی از تهمت به زنان پاک دامن می کند، این آیه چطور با اعتقادات شیعه در بارۀ عائشه سازگار است؟

در کدام آیه از قرآن بر امانت تأکید شده و آیا مفهوم ادای امانت، شامل سپردن کارها و موقعیتهای اجتماعی به افراد کاردان نیز می شود؟

پیامبر اکرم(ص) بر اساس کدام آیه از قرآن، به پادشاهان اطراف عربستان نامه نوشتند؟! آیا پیامبر در این نامه‌‌ها سران آن کشورها را - در صورت عدم پذیرش اسلام - تهدید به جنگ کردند؟

افرادی در سیر و سلوک عرفانی ادعا دارند که انسان با گفتن ذکری، برای نماز خواندن نیازی به وضو یا غسل ندارد آیا چنین چیزی می تواند درست باشد؟

به خاطر چه امتیازی خداوند به حضرت سلیمان(ع) مُلک و حکومت بی‌مانند عطا فرمود؟ آیا حکومت او از حکومت امام زمان(عج) وسیع‌تر و قدرتمند‌تر است؟

مقام ابراهیم چیست؟ و مقصود و منظور از آن چیست؟

لطفاً آیات 164-166 سوره اعراف را با توضیح مفرداتش تفسیر کنید.

آیا میان آیه‌ای که «هدف آفرینش را عبادت معرّفی می‌کند» و آیه‌ای که می‌فرماید: «بیشتر جنّ و انس برای جهنم آفریده شده‌اند»، تناقض وجود ندارد؟

استمرار نسل بشر چگونه بوده و فرزندان حضرت آدم(ع) با چه کسانی ازدواج کردند؟

رابطه بین «حکمت عملی و نظری» در فلسفه با «ایمان و عمل صالح» در قرآن چیست؟

معیارها و روش های تبلیغ از دیدگاه اسلام چیست؟ و آیا الزامی به پیروی از روش های سنتی می باشد؟

تفسیر آیه 104 سوره اسراء چیست؟ آیا مقصود از این آیه سرزمین فلسطین است، یا مصر؟

مراد از «صحف الله» چیست؟ آیا فقط پنج پیامبر دارای صحف هستند یا خیر؟

وقتی خداوند چیزهای مادی را از هیچ مطلق خلق نمود، آیا به این معنا است که قدرتش در شکل، فرم و قدرت مادی منعکس شده است؟

آیا نسوختن ابراهیم (ع) در آتش، با اصل علیت تعارضی ندارد؟

شما می گویید عقل را دین تأیید کرده است و آن را قابل اعتماد دانسته، اگر این گونه است ما با استفاده از عقل مان می توانیم استنتاج کنیم؟ و اساساً جایگاه، تعریف و ضرورت تقلید چیست؟

تبلیغات