مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/مفاهیم قرآنی
آخرین پرسش و پاسخ - مفاهیم قرآنی

عقل چیست و چه دلیلی بر وجود آن داریم؟

چرا قطع دست دزد در ایران اجرا نمی شود؟

چگونه شیطان توانست بعد از اخراج از بهشت دوباره وارد بهشت شود؟

قدرت نفوذ شیطان بیشتر است یا خدا؟

همسر حضرت ایوب(ع) چه گناهی انجام داده بود که او قسم خورد تا تنبیهش کند؟

چرا در قرآن عبارت «فبشّرهم بعذاب الیم» آمده، در حالی که بشارت معنای مثبت دارد؟

این که عبادت، به معنای، خضوع در برابر عظمت و ربوبیت خداوند است، آیا شامل کسی که کارهای نیک و پسندیده ای را انجام می دهد ولی حضور قلب ندارد، می شود؟

آیا در خلقت، مرد نسبت به زن برتری دارد؟

آیا فتوایی در مورد شغل دوم داریم؟ یا کلا شغل دوم داشتن دنیاگرایی است؟

وقتی می گوییم خداوند قادر مطلق است، آیا شامل همه صفات وی می شود و یا تنها قدرت خداوند را شامل می شود؟

آیا حضرت نوح (ع) وقتی کشتی ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام مبارک پنج تن که به روی آن حک شده بود؟

چرا روز شنبه برای یهودیان روز مجازات است؟ آیا روز یک شنبه هم برای مسیحیان روز مجازات محسوب می شود؟

ویژگی‌های معنوی قرآن از نگاه خود قرآن و نیز احادیث چیست؟

در قرآن آمده است که رزق و روزی انسان علاوه بر حلال بودن، طیب هم باید باشد. میان حلال و طیب چه فرقی است؟

فرزندی که از یک زوج مسلمان متولد می شود، در درجه اول مسلمان است یا انسان؟

آیا صحت دارد که مردم قم به جهنم نمی‌روند؟ اگر بله، پس هر چه گناه کنند عیبی ندارد؟

آیا آوردن هدیه از سفرهای زیارتی جزو توصیه‌های دینی است؟

قرآن در آیاتی شرک را گناهی نابخشودنی عنوان کرده است، آیا ابراهیم(ع) با پرستش ماه و خورشید و ستاره به عنوان خدایش دچار شرک نشد؟!

آیا بر طبق روایات،زلزله و دیگر بلاهای طبیعی نتیجه عذاب الاهی است؟ کمک به افرادی که بلا بر آنها نازل شده صحیح است؟

آیا زمین به اندازه جسم تمام آدمیان که در آن زیسته اند برای معاد جسمانی خاک دارد؟

تبلیغات