مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/مفاهیم قرآنی
آخرین پرسش و پاسخ - مفاهیم قرآنی

معنا و شرح این حدیث چیست؟ "لَا یَتْرُکِ النَّاسُ شَیْئاً مِنْ دِینِهِمْ لِإِصْلَاحِ دُنْیَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ".

چرا خداوند اراده نکرده که همه انسان‌ها هدایت شوند و به این خیر نائل آیند؟

تفاوت میان حمد، مدح و شکر چیست؟

چرا با پیشرفت وسیع علم دانشمندان هنوز قادر به شناخت کامل خداوند نشده اند؟

عالم ذر چیست؟

زمین محشر چگونه زمینی است؟

آیا خداوند دارای شخصیت و خودآگاهی است؟

من در یک آژانس کار می کنم و اخیرا متوجه شدم که صاحب آژانس برای خرید دفتر آژانس از مال یتیم استفاده کرده که مادر یتیم رضایت ندارد. آیا کارکردن من در این آژانس از لحاظ شرعی اشکال دارد؟

چرا گاهی دعا آن قدر در اجابت به تأخیر می افتد که انسان دچار رنج و زحمت می شود؟

بهشتی که آدم(ع) در آن سکونت داشت کدام بهشت است؟

چرا ادای فرائضی؛ مانند نماز و روزه و حج و ... آثار ملموسی ندارد؟

کلمه الصمد در الله الصمد به چه معنا است؟

چرا در جامعه ایران پوشیدن لباس های روشن و تند برای خانم ها مشکل آفرین است؟

مراد از اقامه نماز چیست؟

لطفاً دعای مخصوصی که برای شفای بیمار از حضرت آیت الله العظمی بهجت (قدس سره) تعلیم نمودید را بیان فرمائید.

آیا در عالم ارواح زمان وجود دارد؟

براى شادى و آرامش روح میّت انجام چه کارهایی شایسته است؟

چگونه یک شک و تردید سازنده می تواند در شکل گیری ایمان کمک کند؟

در چه مواردی باید استعمال اسامی خداوند به همراه "یا"،"ال"باشد؟

ایمان فرض است یا سنت؟

تبلیغات