مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/تربیت /احکام شرعی تربیتی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام شرعی تربیتی

آیا حجاب زنان با چادر مشکی بهتر است؟

اسلام پوشش را در میان نامحرمان تا چه حدی بیان کرده اند و آیا زن نمی تواند صحبت کند در میان جمع خانوادگی که نامحرم باشند زیرا صحبت از صحبت کردن حضرت زهرا به میان می آورند که انگشت به...

یک دختر از چه سنی باید حجاب را رعایت کند و یا از چه سنی بهتر است محجبه باشد؟

در پاسخ به افرادی که می گویند نماز عملی تکراری است که ما برای انجام آن شور و اشتیاقی نداریم، چه باید گفت؟

دلیل این که مردان در نماز نباید طلا داشته باشند چیست؟

آیا نماز تنها در دین اسلام سفارش شده یا در دیگر دین ها نیز نماز وجود داشته است؟

حکم دقیق پوشش بانوان را ذکر فرمایید.

آیا موارد استثنایى وجود دارد که انسان به واسطه آن بتواند نمازش را به تأخیر بیندازد؟

کلمه صلاة به چه معناست؟ آیا پیش از اسلام نیز این واژه را به کار می بردند؟

اگر ممکن است ثواب نماز جماعت را برایم بنویسید؟

آیا زن خوب است که با چادر باشد یا با مانتو؟

با توجّه به این که سفرهاى امروزه مانند گذشته سخت و پرخطر نیست چرا نمازها در سفر شکسته خوانده مى شود؟

نماز در قرآن از چه اهمیتی برخوردار است؟

منظور از حجاب کامل چیست و فرق دامن و شلوار هر کدام به صورت جداگانه و قابل قبول در حفظ و رعایت کردن حجاب چیست؟

از کجا بدانیم نمازى که مى خوانیم خالصانه است و از ریا به دور مى باشد؟

واژه «نماز» در فارسی به چه معناست؟ چرا در عربی آن را «صلاة» معنا می کنند؟

در مورد پوشش صورت توضیحاتی بفرمایید و این‏که سیره و روش زنان الگو در صدر اسلام برای پوشش صورت چگونه بوده است؟

پوشش برای زن تا چه حد است؟ آیا پوشاندن گردی صورت است یا زیبایی؟ و آیا استفاده از پوشیه یا نقاب به دلیل جلب توجه کردن اشکال دارد یا نه؟

وسواسى شدید هستم به طورى که یک 2 رکعتى را 10 بار مى خوانم و یا کلمات نماز را چندین بار تکرار مى کنم، در این زمینه باید چه کار کرد؟

الف ـ آیا چادر برای زن الزامی است‌؟ و اگر چادر سر نکند چه می‌شود؟ ب ـ آیا حجاب زن با چادر و مقنعة بلند کامل است‌؟ در صورت کامل بودن‌، پس چه الزامی در پوشیدن چادر می‌باشد؟

تبلیغات