مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/تربیت /احکام شرعی تربیتی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام شرعی تربیتی

آیا حجاب زنان با چادر مشکی بهتر است؟

لطفاً حدود حجاب یک زن را تعریف نموده و بگویید زنانی که مانتوی آنان تا ساق پا است، آیا اشکال شرعی دارد؟ آیا پا هم باید با مانتو یا چادر پوشیده شود یا شلوار کفایت میکند؟

چادر چه نقشی در حجاب دارد؟

پوشش کامل برای زن، چه پوششی است؟

جایگاه حجاب از دیگاه روانشناسی چه می باشد؟

آیا پوشیدن چادر برای زنان واجب است؟ حجاب کامل یک زن چگونه باید باشد؟

آیا آیه حجاب برای همه زنان مسلمان است‌؟

سلام لطفا بفرمایید آیا حجاب برای زنان فقط پوشاندن موها است؟ در حالیکه با پوشاندن موها هم می توان ظاهری تحریک آمیز درست کرد؟ با این وصف من فکر می کنم حجاب پوشاندن موها نیست بلکه پوشاندن...

من به حجاب اعتقاد دارم ولی نه آنچنان که طرف حجاب خود را طوری داشته باشد که بیفتد توی نهر آب و مسخره همه شود من این را عیناٌ به چشم دیده ام که زنی با گرفتن روی خود در نهر آب افتاد. ولی...

وقتی من کتاب حجاب شهید مطهری را خواندم‌، نوشته بود: اگر مقدار کمی از موی سر خانم‌ها بیرون باشد، اشکال ندارد، ولی این مطلب را به عموم اعلام نکرده‌اند، چون ممکن است زنان ـ مخصوصاً دخترها...

من به حجاب اعتقاد دارم ولی نه آنچنان که طرف حجاب خود را طوری داشته باشد که بیفتد توی نهر آب و مسخره همه شود من این را عیناٌ به چشم دیده ام که زنی با گرفتن روی خود در نهر آب افتاد. ولی...

حد پوشش زنان چه مقدار است و اگر سهوا چادر کنار رود و در معرض دید نامحرم باشد اشکال دارد؟

پوشیدن مانتو و مقنعه در بیرون منزل چه حکمی دارد؟

آیا شما چادر پوشیدن را برای یک زن امری مهم و اساسی می دانید؟ در این باره توضیح دهید.

فلسفه پوشیدن چادر چیست ؟ *آیا این درست است که بگوییم اگر خداوند نمی خواست اعضای بدن ما معلوم نشود بدون چادر , پس چرا آنان را آفرید

آیهء 60سورهء نور دلالت بر این دارد که زن های پیر نیازی به حجاب ندرندو این که می گوید جلوی مردان بی میل هم می شود بی حجاب بود, منظور چطور مردانی است ؟ آیا تشخیص آن به عهدهء خود مکلف...

دخترانی که چادری هستند با دخترانی که پوشش دیگری جز چادر دارند، آیا از دید شماتفاوت دارند؟

لطفا نحوه برخورد با افراد بی حجاب و مفسد را بیان کنید؟

منشاء این که می گویند چادر حجاب برتر است چیست ؟

من قبول دارم نماز خوب است اما آیا بهتر نبود هر روز یک بار نماز مى خواندیم؟

تبلیغات