مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/خانواده /فرزندان
آخرین پرسش و پاسخ - فرزندان

پسر 9 ساله ام از جن مي ترسد. علت آن چيست و چگونه مي توان آن را از بين برد؟

پسر 7 ساله ام از مرگ مي ترسد و دائم از مردن و بيماري ها مي پرسد. با او چگونه برخورد کنم؟

پسر 5 ساله ام مي ترسد از من جدا شود. لطفاً راهنمايي ام کنيد تا بدانم چگونه مي توان اين ترس را از بين برد.

پسر 10 ساله ام از اين که با همسالان درگير شود، به شدت هراس دارد و اين مسأله باعث شده تا نتواند از حق خود دفاع کند. لطفاً راهنمايي ام کنيد.

نوجوان 16 ساله ام به شدت از تاريکي مي ترسد. آيا اين ترس طبيعي است؟

چرا روان شناسان و متخصصان مسائل تربيتي، بر تشويق فرزندان تأکيد مي کنند؟

من فرزندانم را فقط با زبان و جمله هاي خوب تشويق مي کنم. آيا همين کافي است يا حتماً بايد تشويق مادي هم وجود داشته باشد؟

آيا از امامان معصوم براي پسردار شدن، دستورهايي رسيده است؟

دوست دارم فرزندانم را تشويق کنم؛ اما شرايط آن را نمي دانم. لطفاً راهنمايي ام کنيد.

مي خواهم فرزند بعدي ام دختر باشد. آيا راهکارهايي علمي براي اين مسأله هست؟

آيا راهکارهايي علمي براي پسردار شدن وجود دارد؟

يک سال است از همسرم جدا شده ام و دختري 10 ساله دارم. لطفاً درباره وظايف تک سرپرست راهنمايي ام کنيد.

حدود 9 ماه است از همسرم جدا شده ام و با پسر 6 ساله ام زندگي مي کنم. آيا اين موقعيت جديد، رفتار ويژه اي را با فرزندم مي طلبد؟

مدتي است از شوهرم جدا شده ام و او اجازه نمي دهد پسر 5 ساله ام را ملاقات کنم. آيا اين جدايي، به فرزندم لطمه روحي نمي زند؟

دختر 13 ساله ام هنگام مطالعه، تمرکز حواس ندارد. با چه راهکارهايي مي توان تمرکز او را بيشتر کرد؟

مدتي است از همسرم جدا شده ام و وقتي پسر 12 ساله ام به ديدار مادرش مي رود، در بازگشت به منزل، بسيار پرخاشگر و بدرفتار مي شود. علت چيست و چگونه بايد با اين مشکل برخورد کنم؟

حدود يک ماه است شوهرم وفات يافته و پسر 8 ساله ام دچار فشارهاي روحي شده است. چگونه مي توانم آرامش را به او بازگردانم؟

فرزند 8 ساله ام در کلاس درس، تمرکز حواس ندارد و اين مسأله سبب شکوه معلم شده است. آيا براي ايجاد تمرکز در او راهکاري وجود دارد؟

دختر 5 ساله ام به شدت به چادر علاقه مند است؛ به گونه اي که حتي در مقابل محارم نيز چادر دارد. آيا مي توانم چادر را به زور از سر او بردارم؟

دختر 19 ساله دانشجويم مايل است به جاي چادر، مانتو شلوار بپوشد؛ اما اين عمل او در شأن خانواده ما نيست. نمي دانم چگونه او را به پوشيدن چادر وادارم.

تبلیغات