مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/خانواده /والدین
آخرین پرسش و پاسخ - والدین

چرا در قرآن آياتي دليل بر احترام پدرومادر به فرزندان نمي بينيم؟

عاق فرزند چيست و چه رفتارهايى از سوى والدين موجب عاق فرزند مى شود؟ پيامدهاى عاق فرزند چيست؟

من اعتقاد دارم اگر پدر و مادري صالح باشند امكان ندارد فرزند آنها نا اهل از آب در بيايد آيا اعتقاد من درست است يا خير؟ البته اگر شرايط محيطي نيز سالم باشد.

وظيفه فرزند نسبت به پدر شراب‏خوار چيست؟

وظیفه والدین در مقابل کودکان تازه وارد به خانواده چیست؟

لطفا درباره موضوع مهم مشورت والدین با فرزندان در خانواده توضیح دهید؟

چگونه والدین در ادب نمودن کودکان خود دچار بی ادبی نشوند؟

چگونه والدین می توانند مسئولیت کارهای روزمره و ارزش‌ها را به کوکان آموزش دهند؟

والدین چگونه ازناهنجاری‌های رفتاری کودکان در آینده جلوگيری نمایند؟

والدین چگونه مسئولیت حق بیان و حق انتخاب را در کودکان پرورش دهند؟

دانایی والدین چه نقشی در تربیت بهتر کودکان دارد؟

والدین چگونه می توانند کودکان را به کمک کردن در کارهای خانه تشویق نمایند؟

شیوه برخورد والدین با کودکانی که ادعای توانایی های خارق العاده ای دارند. چیست؟

کلیدهای موفق والدین برای تربیت موفق کودکان چیست؟

چگونه والدین در محبت کردن به فرزندان دچار افراط و تفریط نشوند؟

در مقابل رقابت طلبی کودکان وظیفه والدین چیست؟

وظایف والدین در قبال نامه های انجمن اولیاء و مربیان تربیتی و...چیست؟

در مقابل پرسش های کودکانه تکلیف والدین چیست؟

کسانی که تازه مادر می شوند چه مسائلی را باید بدانند؟

چگونه والدین می توانند به شناخت رفتاری درستی از کودکان برسند؟

تبلیغات