مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید/کلیات عقاید
آخرین پرسش و پاسخ - کلیات عقاید

نسبت به صحت بعضي از اصول دين شك و ترديد دارم ، چگونه اين مشكل را حل كنم؟

گستره حجيت عقل چقدر است؟

معيار "ديني بودن" يك مطلب چيست؟

راز آفرينش انسان چيست و هدف از خلقت او چه بوده است؟ خدايى كه غنى و بى نياز است و به چيزى حتّى آفريدن موجودى نياز ندارد، چرا انسان را آفريده و چه نيازى به خلقت او داشت؟ اگر گفته شود...

علت اين همه اختلاف عقايد چيست؟ چه راهى براى تشخيص درست حق از باطل وجود دارد؟ حديثى است از رسول اکرم که: اگر ابوذر ميدانست که سلمان چگونه فکر ميکند اورا تکفیر میکرد. با اينکه هردو از...

درباره خداوند توهم دارم، چه اقدامي انجام بدهم؟

کلمه‏ی واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود چه معنی دارد؟

آیا نمی شود گفت چون عقل بشر براي قانونگذاري كافی است لذا نيازي به تقنين الهي نيست؟

آیا ممکن است توضیحی در مورد عشق بیان نمائید؟

راز عصمت چيست؟ اگر عصمت پيامبران و امامان، موهبتى الهى و ناشى از لطف و علم خدادادى است، چرا ما مشمول اين لطف و عنايت واقع نشديم؛ زيرا در اين صورت اگر خدا به ما هم لطف مى‏نمود و علم...

آيا شب قدر در امت هاي پيشين نيز بوده است؟

شب قدر کدام شب است؟

چرا شب قدر به این نام، ناميده شده است؟

چگونه شب قدر برتر ازهزار ماه است؟

آيا شب قدر در مناطق مختلف، يکي است؟

چرا با وجود اعتقادات صحيح، شاهد رفتارهايی هستيم كه در تضاد با اعتقادات دينی و مذهبی ما مسلمانان است؟ (علت ايجاد زاويه ميان اعتقادات دينی و مذهبی و رفتار ما در جامعه، چیست؟)

آيا توسّل به پيامبر و امامان(ع) و حاجت خواستن از آنان، مؤثر دانستن غير خدا و شرك نيست؟

مفهوم واقعى شفاعت چيست؟ و اقسام آن كدام است؟

آيا در معارف اعتقادي، حديث حجتيت دارد؟

من هیچ از دینم نمیدانم و دلم میخواهد عمیقا دینم را بفهمم به نظر شما برای راهیابی به دین اسلام اولین قدم چیست دین شناسی ، خداشناسی ، پیامبر شناسی، امام شناسی، اخرت شناسی، انسان...

تبلیغات