مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید/فرجام شناسی (معاد)
آخرین پرسش و پاسخ - فرجام شناسی (معاد)

فشار قبر، بر جسم است يا بر روح )با توجه به اين که روح توسط عزرائيل قبض شده است( - آيا سؤال و جواب قبر، در همين قبر خاکي رخ مي‏دهد؟

هدف از سؤال و جواب در قبر و آمدن نکير و منکر چيست؟

چگونه به عدم باز می گردیم؟

آيا فقط مؤمنان و کافران خالص سؤال و جواب قبر دارند - اگر چنين است، چرا؟

چرا روزهاي خاصي براي زيارت اموات تعيين شده است، آيا روح در قبر حضور دارد؟

چرا بدن برخي از مردگان در قبر نمي‏پوسد؟

فلسفه‏ي وجود عالم برزخ )عالم ميان دنيا و آخرت( چيست؟

مگر اعمال ما، حقيقتي غير از نفس ما دارند که در قبر يا عالم برزخ متمثل مي‏شوند، و بايد خود را معرفي کنند تا آن‏ها را بشناسيم

با توجه به تجرد روح، چرا گفته مي‏شود که بعد از مرگ، ارواح مؤمنان در يک جا و ارواح کفار در جايي ديگر هستند؟

ارتباط با ارواح مردگان تا چه اندازه معتبر است؟

کيفيت ارتباط ارواح با يکديگر در عالم برزخ چگونه است؟

آيا عذاب جهنم و نعمت بهشتي، مانند چيزهايي است كه در اين دنيا احساس مي‏كنيم؟

مي دانم جهان آخرت پاياني ندارد، اما اگر كسي به اندازهء بدی هايش در جهنّم باشد و به اندازه خوبی هايش در بهشت، بعد از آن به كجا می رود و چه بلايی سرش می آيد؟

فرق بين برزخ و دوزخ و فردوس چيست؟

آيا بهشت دنيوي وجود خارجي دارد؟

اگر خداوند رحيم است پس عذابهاي بسيار دردناك جهنم به چه معنا است طبق صفات صلبيه كه خداوند صفت بد ندارد پس كدام عامل باعث شده كه جهنم به وجود بيايد؟

آيا از ميان همهء انسان ها فقط شيعيان به بهشت مي روند؟! آيااين لغو خلقت را نمي فهماند؟

تزويج حورالعين در بهشت آيا فقط براي مردان است؟ اگر چنين است، زنان چه تكليفي خواهند داشت؟

كسي كه به دليل اغفال ديگران يا به دلايل افسردگي يا ضعف جسمي در زندان خودكشي مي كند، ‌ولي سابقه نماز و روزه دارند آيا به بهشت مي روند؟

آيا در بهشت كارهاي روزمره‌اي كه ما انجام مي‌دهيم وجود دارد؟

تبلیغات