مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید/فرجام شناسی (معاد)
آخرین پرسش و پاسخ - فرجام شناسی (معاد)

فشار قبر، بر جسم است يا بر روح )با توجه به اين که روح توسط عزرائيل قبض شده است( - آيا سؤال و جواب قبر، در همين قبر خاکي رخ مي‏دهد؟

هدف از سؤال و جواب در قبر و آمدن نکير و منکر چيست؟

چگونه به عدم باز می گردیم؟

آيا فقط مؤمنان و کافران خالص سؤال و جواب قبر دارند - اگر چنين است، چرا؟

چرا روزهاي خاصي براي زيارت اموات تعيين شده است، آيا روح در قبر حضور دارد؟

چرا بدن برخي از مردگان در قبر نمي‏پوسد؟

فلسفه‏ي وجود عالم برزخ )عالم ميان دنيا و آخرت( چيست؟

مگر اعمال ما، حقيقتي غير از نفس ما دارند که در قبر يا عالم برزخ متمثل مي‏شوند، و بايد خود را معرفي کنند تا آن‏ها را بشناسيم

با توجه به تجرد روح، چرا گفته مي‏شود که بعد از مرگ، ارواح مؤمنان در يک جا و ارواح کفار در جايي ديگر هستند؟

ارتباط با ارواح مردگان تا چه اندازه معتبر است؟

کيفيت ارتباط ارواح با يکديگر در عالم برزخ چگونه است؟

آيا ياد مرگ براى انسان آثار و فوايدى هم دارد؟

آثار دنيايى ايمان به حيات اخروى و ياد آن چیست؟

ملك الموت در هنگام قبض روح انسان به چه صورتى ظاهر مى شود؟

ملك الموت در هنگام قبض روح انسان به چه صورتى ظاهر مى شود؟

آيا همه پيامبران در قيامت، شفاعت‏كننده قوم خود هستند؟

آيا خدا روح انسان ها را قبض مى كند، يا فرشتگان هم در اين امر دخالت دارند؟

جابر بن عبدالله انصاري چه مناظره‌هائي درباره شفاعت داشت؟

شفاعت چيست ؟ و چرا با وجود خدا ائمه را واسطه قرار مي دهيم و به آنها توسل مي جوئيم ؟

آيا به لحاظ مراتب و مقامات انسان ها، قبض روح آنها هم متفاوت است؟

تبلیغات