مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید/فرجام شناسی (معاد)
آخرین پرسش و پاسخ - فرجام شناسی (معاد)

آيا مسلمان گناهكار وارد بهشت مي شود؟

بهشت خواص از اولياء چه ويژگي دارد و چگونه تحصيل شده است؟

منظور از فشار قبر چيست آيا همه قبرها فشار مي دهند؟

اين كه گفته مي شود شيعه به بهشت مي رود كوتاهي در اعمال آيا خللي در اين امر ايجاد مي كند؟

با اينكه مرگ براي مومن رحمت است چرا از شب اول قبر به سختي ياد مي كنند.

آيا ساحران در آخرت عذاب مى شوند؟

اگر كافري در قيامت با مشاهده آتش جهنم‌، شهادتين را بر زبان جاري كند، آيا خداوند او را مي‌بخشد؟

عذاب جهنم چگونه بوده و آيا قابل مقايسه با عذاب هاي دنيايي است ؟

آيا انسان بلافاصه پس از مرگ چشمش به جهان ديگر باز مي شود يا مدتي هيچ خواهد بود؟

مرده بعد از 40 روز چگونه باز همه چيز را درك مي كند؟

جهنم چگونه جايگاهي است؟

چگونه مي‏شود كه آتش جهنم هم به قول آيت الله جوادي آملي مظهر رحمت الهي مي‏شود؟ اين مطلب يعني چه؟

اموات از زمان مرگ تا قيامت در چه وضعيتي هستند؟

بعد از مرگ انسان، روح وى تا چه حد مراسم تدفين و تشیيع مطلع است؟

آيا حقيقت دارد كه تمام انسان ها طعم دوزخ را مي چشند؟

آيا وجود مكان بسيار سرد در قعر جهنم صحت دارد؟ اگر دارد، به چه افرادي اختصاص داده مي شود؟

شب اول قبر مرده‌اي كه دو روز از مرگ او گذشته‌، از چه زماني شروع مي‌شود؟ آيا از وقتي كه وي را در خاك مي‌گذارند، يا از هنگام مردن او؟

شيعيان گناه كاري كه گناهان زياد دارند، در جهنم هميشه خواهند بود؟

آيا كسي بر عذاب جهنميان نظارت دارد؟

اگر خداوند انسان را براي رساندن به كمال آفريده، پس جهنم براي چيست؟ با توجه به اين كه هيچ يك از ما معصوم نيستيم، احدي به جز معصومين(علیهم السلام) وارد بهشت نمي‏شود.

تبلیغات