مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید/شیطان شناسی
آخرین پرسش و پاسخ - شیطان شناسی

شیطان چطور سپاهی فراهم کرده و به گمراهی انسانها می پردازد ؟ مگر عبادتهای طولانی شیطان مغرضانه نبوده است پس چطور در مقامی بالاتر نزد خدا دست یافته است ؟

شیطان بصورت مادی ظاهر نمی شود پس حضرت ابراهیم بر چه چیزی رمل جمرات کردند ؟

فرصت شیطان تا زمان معلوم است یا تا زمان قیامت ؟ استعاذه یعنی چه ؟

آیا این درست است که با آمدن امام زمان (ع) بساط شیطان جمع می شود و او نابود می شود ؟

چرا خدا موجود شر مطلقی مثل شیطان را آفرید و هدف از آفرینش او چه بود ؟

چه تفاوت بین اختیار شیطان با اختیار انسان وجود دارد که انسان اشرف مخلوقات شد ولی شیطان نشد ؟

چه راههای جدیدی برای مبارزه با شیطان وجود دارد ؟

آیا گوش کردن و عمل کردن به وسوسه های شیطان گناه محسوب می شود ؟ داریم که حضرت موسی با مشت به یکی از فرعون های زمان می زند و او می میرد . خدا به او می گوید که چرا این کار را کردی و...

آیا شیطان که از جنس جن است می تواند در قالب بشری ظاهر بشود ؟

در قرآن از شیطان بعنوان عدو مبین نامبرده شده است پس چرا شیطان ماوراءالطبیعه است ؟

چرا خدا شیطان را از آتش خلق کرد و انسان را از خاک آفرید ؟

سنت خدا برخلاف این است که همه صحبتهای ما بر اساس سند و مدرک باشد . در فرقه های عرفانی شیطان عامل حرکت است و حرکت عامل مثبتی است که انسان می تواند به شناخت برسد . اگر ما همه چیز را راکد...

خدا از شر بودن شیطان آگاهی داشته است . پس چرا خدا این فرصت را به شیطان داده است تا شر را در دنیا زیاد بکند ؟

اگر وجود شیطان حکمت دارد پس چرا شیطان در آخرت مواخذه می شود زیرا اگر او نبود انسان آزموده نمی شد؟

آیا شیطان همان نفس اماره است ؟ آیا شیطان هم نفس اماره داشت؟

چه نسبتی بین نفس ، شیطان و ابلیس وجود دارد ؟

آیا امکان دارد که ابلیس توبه کند ؟ اگر خدا این توبه را قبول کند عدل خدا چه می شود ؟ اگر خدا توبه ابلیس را بپذیرد بقیه ی خلقت نیروی تضاد را از دست می دهند و همه اهل سعادت می شوند ؟

آیا می شود گفت که شیطان یک سمبلی از بدی ها بوده است ؟

با وجود نفس اماره ، شیاطین انس و جن ، انسان چطور می تواند از عهده ی این مبارزه بیرون بیاید؟

شیاطین از وسوسه ی شیطان چه سودی می برند؟ این درست است که حضرت مهدی در زمان ظهور شیطان را گردن می زند ؟ پس اگر شیطان مجسم نمی شود چطور ایشان می توانند این کار را انجام بدهند ؟

تبلیغات