مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام تقلید
آخرین پرسش و پاسخ - احکام تقلید

در گذشته از روى علاقه و بدون قصد فروش، تمبر يادگارى جمع مى كردم، حال قصد فروش آنها را دارم، آيا بعد از فروش به پولش خمس تعلق مى گيرد؟ و اصولاً آيا خود تمبر يادگارى خمس دارد؟

مستأجرين بايد مبلغى به وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند وگرنه، يا خانه را اجاره نمى دهند، يا مال الاجاره بيشترى طلب مى كنند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً...

برادرى از صندوق قرض الحسنه وام چهارساله اى دريافت مى كند و در مدّت سه سال و نيم اقساط آن را مى پردازد، در آخر سال كه حساب خود را مى رسد حدود پنج هزار تومان پس انداز و مبلغ بيست هزار...

پدرى در طول سال گاهى براى فرزندان خود مبلغى را پس انداز مى كند، در واقع اين پس انداز را به تمليك آنها درمى آورد، آيا به پس اندازهاى فوق خمس تعلّق مى گيرد؟ در صورت تعلّق، خمس آن بر...

«اجتهاد» و «تقلید» به چه معناست؟

راه تشخیص اعلم چیست؟

اگر نتوانیم مجتهد اعلم را بشناسیم ، وظیفه چیست؟

آيا طلبه هايى كه سالهاى اوّل طلبگى را مى گذرانند، مى توانند با استفاده از معيارهاى فكرى خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب كنند؟

آيا كسى كه در ميان مراجع كنونى، فقط درباره اعلميّت مثلاً سه نفر شك دارد، مى تواند رساله هر سه نفر را بگيرد و بدون توجّه به نظر مراجع ديگر، كه احتمال اعلميّت آنها را نمى دهد،احتياط كند؟

آيا شلوغ بودن درس خارج يك مجتهد، با توجّه به سوّمين راه شناخت مجتهد اعلم )اشتهار در محافل علمى(، و با توجّه به اين كه كسانى كه درس خارج مى خوانند عموماً از اهل علم هستند، مى تواند دليل...

اگر دو مجتهد مساوى باشند، آيا مكلّف مى تواند در يك مسأله از يك مجتهد و در مسأله ديگر از مجتهد ديگر تقليد كند؟

شخصى از مجتهد زنده اى تقليد مى كند، ولى اعلميّت آن مجتهد برايش محرز نيست، همان طور كه اعلميّت ساير مراجع نيز بر وى پوشيده است، آيا مى تواند در بعضى از مسائل عمل به احتياط نمايد؟

در جاهايى كه احتياط واجب است آيا در مراجعه به غير، رعايت »الاعلم فالاعلم »لازم است؟

آیا درست است که تقلید افراد خانواده (همسر و فرزند) ، تابع سرپرست خانواده است؟

تقلید از مجتهد از چه زمانی شروع شده است؟ آیا در زمان پیامبر (ص) و ائمه(ع) نیز مطرح بوده است؟

آیا شنیدن فتوا از طریق وسایل ارتباط جمعی(تلفن، اینترنت، رادیو و...) برای ملکف حجیت دارد؟

چرا مراجع تقلید، با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟

در چه صورت، تقلید از یک مرجع تحقق می یابد؟

آیا لازم است برای تقلید از یک مجتهد، تمام رساله او را بخواهیم؟

در زمان مراجع و علماى گذشته ـرضوان الله تعالى عليهمـ انتخاب مرجع تقليد، به جهت شهرت آن بزرگواران آسان بود; ولى در اين زمان تشخيص اعلم و حتّى آشنايى با مراجع حىّ، براى مردم مشكل است،...

تبلیغات