مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام وضو
آخرین پرسش و پاسخ - احکام وضو

آيا خشك كردن رطوبت بعد از وضو مكروه است؟ و در مقابل آيا خشك نكردن آن مستحب است؟

كسى كه در جلوى سرش موى مصنوعى گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقت مى‏افتد، آيا مسح بر موى مصنوعى براى او جايز است؟

آيا اگر در وضو براى يك بار شستن چندين مرتبه آب به عضو ريخته شود به وضو ضرر مى‏زند؟ و اگر با چندين مرتبه آب ريختن نيت يك بار شستن نمايد ولى بيشتر از يك بار شستن حاصل شود، وضو چه حكمى...

آيا هنگام وضو بايد ظرف آب لوله دار باشد؟ آيا اگر ظرف آب لوله‏دار نباشد وضو باطل است؟

آیا نگاه به نامحرم در حال وضو، باعث بطلان وضو می شود؟

آيا رنگ مصنوعى كه زنها از آن براى رنگ كردن موى سر و ابروى شان استفاده مى‏كنند، مانع از صحت وضو و غسل است؟

آيا جوهر از موانعى است كه وجود آن بر روى دست باعث بطلان وضو مى‏شود؟

آيا اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، وضو باطل مى شود؟

بستن شیر آب در حال وضو، چه حکمی دارد؟

در هنگام غسل و وضو زیاد شک می کنم، وظیفه ام چیست؟

کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه آیا باید برای نماز وضو بگیرد؟

کسی که شک دارد وضویش باطل شده است یا نه، چه حکمی دارد؟

تکلیف کسی که بعد از نماز شک می کند که در هنگام نماز وضو داشته یا نه چیست؟

اگر در حین وضو چیزی بخوریم، وضویمان درست است؟

آيا در وضوى ارتماسى جايز است چند بار دست و صورت را داخل آب كنيم يا اين كه فقط دو بار جايز است؟

وضو گرفتن زن در جایی که مرد نامحرم او را می بیند چگونه است؟

آیا ترشحات معمولی خانم ها، وضو را باطل می کند؟

کسی که دست راستش شکسته و داخل گچ است، چگونه وضو بگیرد؟

آیا شستن دست ها از آرنج تا مچ کافی است؛ در صورتی که قبلاً دست ها را تا مچ شسته باشیم؟

آیا مس کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران- که روی نامه ها و بلیت های اتوبوس و ... وجود دارد- حرام است؟

تبلیغات