مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام غسل
آخرین پرسش و پاسخ - احکام غسل

اينجانب با مشكلى مواجه هستم، مشكل من اين است كه شستن بدنم هر چند با يك قطره آب براى بدنم ضرر دارد حتى مسح هم همين طور است. هنگام شسستن بدنم ولو به مقدار كم، علاوه بر عوارض ديگر، تپش...

شخصی به قصد اینکه از همسرش منی خارج شود، او را با دست تحریک می کند؛ آیا این کار از نظر شرعی جایز است؟

آيا در غسل جنابت مراعات ترتيب بين سر و ساير اعضاى بدن كافى است يا اين كه بايد بين طرف راست و چپ بدن هم ترتيب رعايت شود؟

من غسل جنابت را به اين ترتيب انجام مى‏داده‏ام كه ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مى‏شستم. در سؤال و تحقيق در اين زمينه هم كوتاهى كرده‏ام، نماز و روزه‏ام چه حكمى دارند؟

آبی که هنگام خواندن مطالب مهیج و یا دیدن تصاویر محرک از انسان خارج می شود چه حکمی دارد؟

آیا بر کسی که خودارضایی می کند؛ ولی نمی گذارد منی خارج شود غسل واجب است؟

وذی، مذی و ودی را توضیح دهید؟

آیا کسی که چند غسل بر ذمه او هست، می تواند به نیت همه یک غسل انجام دهد؟

آیا می توان با دوش حمام غسل ارتماسی گرفت؟

آیا بعد از غسل ، خارج شدن بول و باد معده آن را باطل می کند؟

آيا ميّت پس از غسل طاهر مى شود؟

اگر انسان در بين روز در ماه رمضان محتلم شود بايد همان موقع غسل كند؟

بعد از غسل جنابت ، آب مشکوکی از من خارج می شود، آیا نجس است و غسل لازم دارد؟

کسی که بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار می شود، آیا می تواند نماز خود را تا نزدیک طلوع آفتاب با تاخیر اندازد و با تیمم نماز بخواند؟

استمنا چیست؟

کسی که شرایط ازدواج برایش فراهم نیست و از نظر غریزه جنسی در سختی به سر می برد آیا می تواند استمنا کند؟

آیا استمنا کفاره دارد؟ کفاره آن چیست؟

اگر در اثنای غسل جنابت، حدث اصغر (بول، باد معده و ....) خارج شود، آیا صحیح است؟

آیا در غسل شستن موهای بلند بدن واجب است؟

اگر پس از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، تکلیف چیست؟

تبلیغات