مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام روزه
آخرین پرسش و پاسخ - احکام روزه

علت اختلاف نظر مراجع تقلید، در اعلام اول ماه رمضان و عید فطر چیست؟ آیا در گذشته این اختلاف بوده است؟

اساتید و دانشجویان، در صورتى که بیش از ده روز با قصد اقامت در محل درس و تدریس مى مانند، تکلیف نماز و روزه شان چیست؟

اگر کسى در شب جنب شود ؛ ولى غسل را فراموش کند، تا اینکه در روز متوجه شود ؛ آیا در این صورت نیز روزه اش باطل است؟

آیا مى توانیم در وطن نذر کنیم که روزه ماه رمضان و یا قضاى آن را در سفر، به جا آوریم؟

کفّاره روزه زن بر عهده مرد است یا زن؟

هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است، یا خواندن نماز مغرب و عشا؟

اگر در ماه رمضان، با اعتقاد به اینکه براى غسل جنابت وقت دارد، مشغول به غسل شود و وسط غسل بفهمد مقدارى از غسل با اذان صبح همراه شده است، حکم روزه او چیست؟

آیا مسافر مى تواند روزه مستحبى بگیرد؟

اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر، اختلاف پیش آید، وظیفه مکلف چیست؟ آیا هر مقلد باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند؟

آیا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت کرد؟

نمى دانم فردا اول ماه رمضان است یا آخر شعبان، آیا گرفتن روزه واجب است؟ به چه نیت روزه بگیرم؟

بر چه کسانى روزه واجب نیست؟

روزه هاى حرام کدام است؟

وقت افطار کردن روزه چه زمانى است؟

رمضان به چه معنا است؟

حکم نماز و روزه اساتیدى که یک یا چند روز در هفته، به محل تدریس (که فاصله آ ن با وطن بیش از مسافت شرعى است)، رفت و آمد دارند ؛ در دو صورت زیر در محل تدریس و بین راه چگونه است؟

در ماه رمضان باید براى هر روز نیت کرد، یا اینکه یک نیت در اول ماه کافى است؟

کسى که مى داند یا احتمال مى دهد، در روز غذاى باقى مانده در لاى دندان فرو برده مى شود، آیا لازم است هنگام سحر خلال یا مسواک کند؟

اگر شخص روزه دار در اثر فراموشى چیزى بخورد، آیا تذکر دادن به او واجب است؟

صوم (روزه) در لغت و اصطلاح به چه معنا است؟

تبلیغات