مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام روزه
آخرین پرسش و پاسخ - احکام روزه

اگر پزشک به بیماری بگوید که روزه برای شما ضرر داد و او هم روزه نگیرد، ولی بعد از چند سال بفهمد که روزه برای وی ضرر نداشته و پزشک در تشخیص خود اشتباه کرده است، آیا قضا و کفّاره بر او...

کسی که کارش، سفر است چگونه باید روزه بگیرد ؟

یک خانم حامله که روزه نمی گیرد آیا دادن کفاره کافی است ؟

من شانزده سال دارم و روزه گرفتن برای من ضرر دارد . من باید چکار بکنم ؟

چند کیلومتر باید برویم تا روزه باطل بشود و حد ترخص چیست ؟

من بیماری قند دارم و باید حتما قرص بخورم . روزه ی من چه حکمی دارد ؟

اگر بیماری کلیه داشته باشیم و باید در روز خیلی آب بخوریم ،آیا روزه گرفتن واجب است ؟

من نُه ماهه باردار هستم ولی نمی دانم که باید روزه بگیرم یا خیر ؟

آیا جویدن آدامس بدون مزه روزه را باطل می کند ؟

من اولین سالی که به تکلیف رسیدم نتوانستم روزه بگیرم زیرا بدنم ضعیف بود . بعد نتوانستم روزه ی قضای آنرا بگیرم و کفاره هم ندادم .آیا الان می توانم کفاره ی روزه را بدهم؟

من چند سالی است که دچار بیماری مزمن کلیوی شده ام و نمی توانم روزه بگیرم . و در آینده هم نمی توانم بگیرم .من چطور باید روزه هایم را جبران کنم ؟

مسافرت برای فرار از روزه چه حکمی دارد ؟

در هنگام روزه ریختن قطره در چشم چه حکمی دارد ؟

خانمی عذر شرعی داشته و شک دارد که پاک شده است یا نه ، تکلیف آن روزه چیست ؟

آیا زدن کرم به دست و صورت باعث باطل شدن روزه می شود ؟

اگر کسی سهوا چیزی بخورد و نداند که روزه اش باطل نمی شود و بعد غذا بخورد ، حکم روزه اش چیست ؟

آیا ناخن جویدن روزه را باطل می کند ؟

آیا خوردن قرص ، روزه را باطل می کند ؟

تکلیف قضای روزه یک عقب مانده ی ذهنی بیست و پنج ساله، چیست ؟

آیا در هنگام روزه داری عطر زدن اشکال دارد ؟

تبلیغات