مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام خمس
آخرین پرسش و پاسخ - احکام خمس

آیا به پاداشی که در آخر خدمت به فرد می دهند، خمس تعلق می گیرد ؟

من از سال هفتاد ازدواج کرده ام . ما تابحال خمس نداده ایم . ما مستاجر هستیم و زمینی داریم که تا هفت سال باید قسط آنرا بدهیم . آیا به این زمین خمس و زکات تعلق می گیرد ؟

ما قرعه کشی فامیلی داریم . الان سال خمسی من فرا رسیده است . من شش قسط از این را پرداخت کرده ام . آیا به این خمس تعلق می گیرد ؟

من شاغل هستم و هر سال مبلغی برای خرید خانه کنار می گذاشتم و شوهرم هم خانه ندارد . آیا من باید خمس پرداخت بکنم ؟

خانمی فقیر بوده است و با اجازه ی مرجع تقلید خمس به او تعلق گرفته است. اگر مبلغی از خمس باقی بماند آیا به آن خمس تعلق می گیرد ؟

آیا می توانبم خمس را به مسجد بپردازیم ؟

اگر ما هنگام سال خمسی ، خانه یا یکی از وسایل منزل مان را بفروشیم و از آن درآمدی بدست آوریم ، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟

کسی که باید خمس مال خودش را سال قبل پرداخت می کرده و این کار را نکرده است ، الان باید چکار بکند ؟

من دیه گرفته ام و این پول را در بانک گذاشته ام ، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟

اگر کسی چندین سال خمس نداده است و حالا می خواهد خمس بدهد تکلیفش چیست؟

آیا می توانبم خمس را به مسجد بپردازیم ؟

من مقداری پول جمع کرده ام و بخشی از آنراخرج کرده ام و بعد دوباره مقداری جمع کرده ام و بخشی از آنرا خرج کرده ام . آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟

ترشی که در خانه برای فروش آماده می شود، اگر بیش از یکسال بماند خمس دارد ؟

من و همسرم مرجع تقلید مشترکی نداریم . در مورد خمس هدیه ، ما تفاوت فتوا داریم . اگر برای ما هدیه ای آوردند تکلیف ما چیست ؟

اگر مبلغی پول را کنار بگذاریم و خمس آنرا بپردازیم بعد آن پول را به کسی قرض بدهیم یا مبلغی روی آن بگذاریم و به فرد بدهیم. آیا باز باید خمس آن مبلغ را بدهیم ؟

آیا به جوان مجرد هم خمس تعلق می گیرد ؟

من مبلغی را به فردی قرض داده ام و الان یک سال گذشته است . آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد ؟

آیا به جوان نابالغ که سرمایه اى داشته و از آن منافعى به دست آورده، خمس واجب است؟

کسانى که حقوق ثابت دارند (مانند کارمند، کارگر و ...) و از پول خمس داده هزینه هاى زندگى خود را تأمین کرده اند؛ آیا مى توانند این مقدار از مؤونه را از حقوق دریافتى ماه هاى بعد کسر کنند؟...

راه محاسبه خمس را ذکر نمایید.

تبلیغات