مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام خمس
آخرین پرسش و پاسخ - احکام خمس

خانه، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانواده او كه از درآمد سال خريده شده است اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حكمى دارد؟

حقوق ماهيانه كارمندان كه پرداخت آن توسط دولت چند سال به تاخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاى همان سال (سال دريافت) محسوب مى‏شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسى واجب است يا اينكه...

داروهايى كه از درآمد وسط سال خريده شده و پول آن توسط سازمان تأمين اجتماعى پرداخت مى‏شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس به آن تعلّق مى‏گيرد يا خير؟

جايى كه در آن كار مى‏كنم، چند سال است كه مبلغى به من بدهكار است كه تاكنون آن را نپرداخته است، آيا به اين مبلغ به مجرّد دريافت آن خمس تعلق مى‏گيرد يا اينكه بايد يك سال بر آن بگذرد؟

فردى ملكى (خانه يا زمين) دارد كه خمس به آن تعلق گرفته است، آيا مى‏تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينكه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملك را از سود مخمّس پرداخت كند؟

من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را مى‏پردازم، ولى در طى سالهايى كه اقدام به محاسبه خمس اموالم كرده‏ام، هميشه در حساب آنها شك داشته‏ام، اين شك چه حكمى دارد؟ آيا واجب است امسال...

آيا سهم سادات و سهم امام «عليه‏السلام» به منفعت كسب كودكان تعلق مى‏گيرد؟

اگر چیزی به انسان هدیه یا جایزه بدهند، آیا باید خمس آن را پرداخت؟

به پولی که برای خرید وسایل ضروری زندگی ذخیره می شود، خمس تعلق می گیرد؟

شخصى خانه‏اى براى سكونت ندارد و براى خريد مسكن، مالى را پس‏انداز كرده است، آيا اين مبلغ خمس دارد؟

تمام دارا يى من ساختمان سه طبقه‏اى است كه هر طبقه آن دو اتاق دارد. در يك طبقه من زندگى مى‏كنم و در دو طبقه ديگر فرزندانم سكونت دارند، آيا به اين خانه در حال حيات من خمس تعلّق مى‏گيرد؟...

خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مى‏شود؟

آيا خمس مالى كه مستأجر به عنوان رهن به مؤجر مى‏دهد، بر عهده مستأجر است يا موجر؟

شخصى خانه ملكى براى سكونت ندارد، لذا زمينى خريده تا در آن خانه‏اى براى خودش بسازد، ولى چون پول كافى براى ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آيا خمس آن واجب...

اگر شخصى براى آينده فرزندانش، با اينكه خودش در طبقه اول زندگى مى‏كند، اقدام به ساختن طبقه دوم كند، آيا با وجود عدم نياز به آن تا چند سال ديگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج كرده، واجب است؟

گاهى لوازم منزل مثل يخچال به قيمتى كمتر از قيمت بازار به ما فروخته مى‏شود، اين لوازم در آينده يعنى پس از ازدواج مورد نياز ماست، با توجه به اينكه بعد از ازدواج بايد آنها را به چند برابر...

مدتى قبل آپارتمان مسكونى خود را فروختم. اين معامله هم زمان با رسيدن سال خمسى من بود و چون خود را موظف به اداى حقوق شرعى مى‏دانم بر اثر شرايط خاص زندگى ام در اين رابطه با مشكل مواجه...

خانه نيمه سازى در يكى از شهرها دارم كه به علت سكونت در ساختمان‏هاى دولتى نيازى به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشينى براى استفاده شخصى بخرم، آيا به پول آن خمس تعلق...

اگر شخصى خانه خود را فروخته و پول آن را براى استفاده از سود آن در بانك بگذارد و سپس سال خمسى اش فرا برسد، چه حكمى دارد؟ و اگر اين پول را براى خريد خانه ، پس انداز نمايد، چه حكمى دارد؟

آيا ملاك عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است يا اينكه نياز به آن در طى سال كافى است هر چند موردى براى استفاده از آن پيش نيايد؟

تبلیغات