مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام طهارت و نجاست
آخرین پرسش و پاسخ - احكام طهارت و نجاست

آيا حرمت مسّ نوشته‏‌هاى قرآن بدون وضو اختصاص به موردى دارد كه در قرآن كريم باشد، يا شامل مواردى كه نوشته قرآنى در كتاب ديگرى يا تابلو يا ديوار و غير آنها هم باشد، مى‏‌گردد؟

آیا جنابت زنان فقط به واسطه دخول می‌باشد یا اینکه ملاعبه و بازی کردن نیز موجب جنابت می‌گردد و غسل لازم دارد؟

من در یک رستوران خارجی کار می‌کنم که باید برای مهمانان نوشیدنی الکل دار سرو کنم، من احتیاجی به در آمدم در رستوران ندارم ولی از بیکاری در خانه هم بدم می آید و کار دیگری به غیر از این...

اگر در دهان، دندان مصنوعى متحرّك (پارسيل يا كامل) باشد، در صورت نجس شدن آيا بايد حتماً از دهان خارج و پاك گردد؟ طريقه پاك شدن با آب قليل چگونه است؟

آيا با خوردن چيز نجس (مثل خون)، يا متنجّس (مانند غذاى نجس) به مجرّد بلعيدن دهان پاک مى گردد؟ در صورت وجود دندان مصنوعى، براى پاک شدن دهان چه بايد كرد؟

چاپ اسماء انبياء و آيات قرآنى در روزنامه‌‏ها با اين احتمال كه ممكن است روزنامه‏‌ها سوزانده شوند و يا زيردست و پا بيفتند، چه حكمى دارد؟

ظاهراً بين مسأله 1756 و مسأله سوّم (در رساله هاى چاپ قديم، و مسأله سى و يكم در رساله هاى چاپ جديد) از مسائل عمومى و مورد ابتلا، كه در آخر توضيح المسائل حضرتعالى آمده است، تناقضى به...

در بعضى از روزنامه‌‏ها اسم جلاله يا آيات قرآنى نوشته مى‏‌شود، آيا پيچاندن غذا با آنها، يا نشستن بر آنها و يا استفاده از آنها به جاى سفره و يا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشكل...

انداختن تمبرهاى پستى كه در بردارنده اسم جلاله هستند، در سطل زباله چه حكمى دارد؟ آيا مسّ آنها بدون وضو صحيح است؟

آيا مسّ نقش كلمات روى انگشترها، جايز است؟

آيا جايز است مغازه داران كالاهاى فروخته شده خود را در روزنامه‏اى كه يقين داريم در آن اسم جلاله «اللّه» تبارك و تعالى و مانند آن نوشته شده است، بپيچند؟ آيا مسّ آنها بدون وضو جايز است؟

اگر بعد از اين كه انسان بول و استبراء كرد و وضو گرفت، رطوبتى كه مردد بين بول و منى است از او خارج شود، چه حكمى دارد؟

راههاى شرعى محو كردن اسماء مبارك و آيات قرآنى هنگام نياز كدامند؟ سوزندان اوراقى كه در آن اسم جلاله و آيات قرآنى نوشته شده است، هنگام ضرورت براى حفظ اسرار چه حكمى دارد؟

روغن نجسى كه از بدن حيوانى بدست آمده است، آيا با انجام فعل و انفعالات شيميايى بر روى آن به طورى كه ماده‏ى آن داراى خواص جديدى شود، بر نجاست خود باقى مى‏ماند يا اين كه حكم استحاله را...

كه بعد از بول بيرون مى آيد گاه چسبندگى دارد، آيا در وقت تطهير بايد دست كشيد؟ يا ريختن آب روى آلت كفايت مى كند و دست كشيدن لازم نيست؟

در كشورهاى غير مسلمان كه احكام اسلام را در ساخت دستشويى ها رعايت نمى كنند و توالت رو به قبله است، وظيفه مسلمانان چيست؟

چنانچه حيوانى به غير از دستور شرعى ذبح شده باشد، آيا پوست و چرم آن حيوان )چنانچه از ممالك غير اسلامى باشد( پاك است؟

آيا تماسّ اشيا با رطوبت بدن ميّت، بعد و قبل از سرد شدن بدن، باعث نجاست مى شود؟

برخى از داروهاى پوستى، نظير محلولهاى جلوگيرى از ريزش مو، يا برطرف كننده جوش هاى جلدى، حاوى الكل مى باشند; آيا استفاده از اين محلولها موجب نجاست مو و پوست بدن مى شود؟

درحمامى كه سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام كنندگان مى‏چكد. آيا اين قطرات پاك است؟ آيا غسل بعد از چكيدن اين قطرات صحيح است؟

تبلیغات