مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام روابط زن و مرد
آخرین پرسش و پاسخ - احکام روابط زن و مرد

آيا در حكم تماسّ بدن مرد و زن نامحرم، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟

تماسّ مرد با زن نامحرم در موقع پول دادن، يا مبادله شىء و يا تماسّ بدنى در معابر، يا نشستن كنار زن نامحرم در وسيله نقليّه چه حكمى دارد؟

بيرون بودن مقدارى از موى سر، امروزه در شهرهاى بزرگ امرى عادى شده است، آيا مى توان از اين جهت كه اين مقدار از موى سر بيرون است به آن نگاه كرد؟ )همانند برخى قبايل كه معمولاً مقدارى از...

در منطقه جنوب رسم و عرف بر اين است كه گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مى گيرد و مى بوسد، زن برادر و خواهر زن نيز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مى كنند و دست دادن،...

تدريس دبيران مرد در مدارس راهنمايى و دبيرستان هاى دخترانه چه حكمى دارد؟

اگر انسان بداند وقتى به خيابان و بازار مى رود نگاهش به نامحرم مى افتد، وظيفه اش چيست؟

توجّه به اين كه زنان و مردان به همديگر نامحرم مى باشند، آيا جايز است از مجلس مردان فيلمبردارى شود و در پشت پرده براى خواهران به صورت مستقيم و به وسيله تلويزيون مدار بسته نمايش دهند؟

آيا نشان دادن زنان بد حجاب يا بى حجاب، به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و كلاه گيس و استفاده از چهره پرداز زن، در فيلمهاى سينمايى تلويزيون و نمايش هاى...

نگاه كردن به زنهايى كه رعايت حجاب شرعى نكرده و بى مبالات هستند، در گذرها، يا به هنگام گفتگو، يا در وسايل نقليّه، كه طبعاً نگاه انسان به آنها مى افتد، چه حكمى دارد؟

در اين منطقه ديده مى شود كه بعضى از زنها يا دختر خانمها در داخل كوچه و بيرون از حياط خود )كه محلّ عبور و مرور مردم مى باشد( مى نشينند و با هم صحبت مى كنند، نشستن يا توقّف خانمها در...

نگريستن به مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ آيا مى توان به مردانى كه پيراهن آستين كوتاه مى پوشند، نگاه كرد؟

عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم، يا ظاهر كردن عكس توسّط نامحرم چه حكمى دارد؟

زنى هستم كه چندين سال قبل، بنا به عللى همسرم مرا طلاق داد و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود...

زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريّه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مى گيرد; ولى بعد از طلاق از نگهدارى اطفال ا اع مىورزد، آيا دادگاه...

چندى پيش راجع به يك نزاع خانوادگى چند سوال از محضرتان نموديم كه فرموديد: »در صورت احراز حرج واقعى و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مى تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند« حال پس از مذاكره...

اگر زن در حال ملاعبه با همسرش احساس نمايد آبى همراه با شهوت از او خارج شده است، آيا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟

اگر در ازدواج با دختر باکره بدانیم پدرش به آن رضایت می دهد ؛ آیا همین مقدار از رضایت باطنی کفایت می کند یا نیاز به اجازه دارد ؟

آیا در اسلام تأکید خاصی بر انجام آمیزش در بستر شده است؟ اصولاً آیا در اسلام در مورد شکل و پوزیشن آمیزش دستوراتی وارد شده است؟ در صورت امکان علاوه بر نظر فقهاء روایات رسیده در این مورد...

اگر بدانیم مردان فامیل و آشنا فیلم ما را می بینند ؛ آیا بر ما (زنان) جایز است بدون حجاب در مقابل فیلم بردار ظاهر شویم ؟

تفریح و گردش با نامزد خود ( قبل از عقد ) چه حکمی دارد ؟

تبلیغات