مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام روابط زن و مرد
آخرین پرسش و پاسخ - احکام روابط زن و مرد

نزدیکی با همسر از طریق مقعد در صورت رضایت او چه حکمی دارد؟

آیا از نظر شرعی غیر از ایام قاعدگی ممنوعیتی برای نزدیکی با همسر وجود دارد؟

با این‌که پیامبر اکرم (ص) نزدیکی از پشت را نهی نموده‌اند، چگونه فقها به جواز آن حکم می‌دهند؟

آیا نزدیکی از دبر و یا سایر استمتاعات (غیر از نزدیکی از قُبل)، موجب سقوط حق حبس می‌شود؟

آیا در روزهای آخر عادت ماهیانه، می‌توان با همسر نزدیکی کرد؟

حکم عمل زناشویی با همسر در ماه مبارک رمضان چیست؟

اگر در روز ماه مبارک رمضان زن و شوهر نزدیکی کنند چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟ آیا باید روزه را قضا بگیرند؟

آيا در حكم تماسّ بدن مرد و زن نامحرم، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟

تماسّ مرد با زن نامحرم در موقع پول دادن، يا مبادله شىء و يا تماسّ بدنى در معابر، يا نشستن كنار زن نامحرم در وسيله نقليّه چه حكمى دارد؟

بيرون بودن مقدارى از موى سر، امروزه در شهرهاى بزرگ امرى عادى شده است، آيا مى توان از اين جهت كه اين مقدار از موى سر بيرون است به آن نگاه كرد؟ )همانند برخى قبايل كه معمولاً مقدارى از...

در منطقه جنوب رسم و عرف بر اين است كه گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مى گيرد و مى بوسد، زن برادر و خواهر زن نيز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مى كنند و دست دادن،...

تدريس دبيران مرد در مدارس راهنمايى و دبيرستان هاى دخترانه چه حكمى دارد؟

اگر انسان بداند وقتى به خيابان و بازار مى رود نگاهش به نامحرم مى افتد، وظيفه اش چيست؟

توجّه به اين كه زنان و مردان به همديگر نامحرم مى باشند، آيا جايز است از مجلس مردان فيلمبردارى شود و در پشت پرده براى خواهران به صورت مستقيم و به وسيله تلويزيون مدار بسته نمايش دهند؟

آيا نشان دادن زنان بد حجاب يا بى حجاب، به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و كلاه گيس و استفاده از چهره پرداز زن، در فيلمهاى سينمايى تلويزيون و نمايش هاى...

نگاه كردن به زنهايى كه رعايت حجاب شرعى نكرده و بى مبالات هستند، در گذرها، يا به هنگام گفتگو، يا در وسايل نقليّه، كه طبعاً نگاه انسان به آنها مى افتد، چه حكمى دارد؟

در اين منطقه ديده مى شود كه بعضى از زنها يا دختر خانمها در داخل كوچه و بيرون از حياط خود )كه محلّ عبور و مرور مردم مى باشد( مى نشينند و با هم صحبت مى كنند، نشستن يا توقّف خانمها در...

نگريستن به مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ آيا مى توان به مردانى كه پيراهن آستين كوتاه مى پوشند، نگاه كرد؟

عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم، يا ظاهر كردن عكس توسّط نامحرم چه حكمى دارد؟

زنى هستم كه چندين سال قبل، بنا به عللى همسرم مرا طلاق داد و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود...

تبلیغات