مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام روابط زن و مرد
آخرین پرسش و پاسخ - احکام روابط زن و مرد

آیا زن مى تواند در عقد شرط کند که شوهر بر او ولایت نداشته باشد و بدون اجازه او از خانه بیرون رود؟

در جایى که شوهر نتواند مخارج زن و بچه را تأمین کند، آیا زن مى تواند بدون اجازه او شغلى را انتخاب کرده و از منزل بیرون رود؟

آیا زن مى تواند براى تأمین نفقه اش، از شوهر پول نقد درخواست کند؟

آیا مرد متأهل مى تواند در مسافرت، بدون اجازه همسرش با زنان اهل کتاب ازدواج موقّت کند؟

آیا پرداخت مهریه به همان مبلغى است که قبلاً معین شده و یا باید به نرخ روز محاسبه شود؟

اگر زن بعد از نزدیکى، مهرش را از شوهر بطلبد؛ ولى او قادر به پرداخت آن نباشد، تکلیف چیست؟

اگر مرد بعد از ازدواج، قدرت پرداختن مهریه را نداشته باشد، آیا زن مى تواند از نزدیکى او ممانعت کند؟

اگر مهریه زن عین خارجى (مانند خانه، ماشین و...) باشد و سپس آن را به شوهر ببخشد، آیا مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؟

در برخى محیط ها، مرسوم است که خانواده عروس، پولى را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد مى گیرند، حکم آن چیست؟

دختر و پسرى با یکدیگر ازدواج کرده اند زن مى خواهد براى ادامه تحصیل به دانشگاه برود؛ شوهرش اجازه نمى دهد، وظیفه زن چیست؟

مرد تا چه مدت مى تواند عمل زناشویى را نسبت به همسرش را ترک کند؟

اگر مادر یا پدر شوهر مهریه عروس را قبول کنند، آیا پرداختن آن بر عهده او است یا شوهر؟

در هنگام نزدیکى زن و مرد، چه موقع غسل واجب مى شود؟

اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند؛ آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته؛ آیا عقد صحیح است؟

اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبى دارد که زن مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق مطالبه مهریه را دارد؟

آیا بدهى هاى شرعى زن - از قبیل کفّاره، خمس، رد مظالم و... - بر عهده شوهر است؟

آیا زن مى تواند بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شود؟

مردى با دخترى دانشجو ازدواج مى کند؛ آیا پس از آن، شوهر مى تواند او را از ادامه تحصیل باز دارد؟

مردى با زن کارمند ازدواج مى کند، آیا پس از ازدواج مى تواند او را از ادامه کار باز دارد؟

براى تشخیص اینکه مرد قادر بر بچه دار شدن هست آیا مى تواند استمنا کند تا آزمایش هاى پزشکى بر روى منى او، انجام شود؟

تبلیغات